Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Studium → Témata závěrečných prací → Témata bakalářských prací
iduzel: 25327
idvazba: 32121
šablona: stranka
čas: 25.11.2017 08:28:43
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata bakalářských prací pro rok 2016/2017

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Studijní program: Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl

Restaurování dvou dámských korzetů

Škrdlantová Markéta, Ing. Ph.D. ( sle...@vscht.cz)
Zásady: Vypracujte literární rešerši, která umožní střihové a materiálové porovnání i časové zařazení obou restaurovaných korzetů, jejichž majitelem je Národní muzeum - Historické muzeum. Proveďte podrobný textilně-technologický průzkum korzetů a na jeho základě vyberte vhodný způsob jejich čištění a konzervování - restaurování. Během restaurování provádějte průběžně fotografickou dokumentaci. Na závěr vytvořte vhodnou adjustaci předmětů s ohledem na požadavky zadavatele a preventivní péči o sbírkové předměty. Doporučte vhodné podmínky pro uložení a expozici.

Restaurování figury ženy

Škrdlantová Markéta, Ing. Ph.D. ( sle...@vscht.cz)
Zásady: Vypracujte literární rešerši, na jejímž základě bude možné potvrdit dataci barokní loutky ženy. Proveďte podrobný průzkum figury ženy, jejímž majitelem je Muzeum hlavního města Prahy. Na základě průzkumu navrhněte postup čištění a restaurování figury. Během restaurování provádějte průběžně fotografickou dokumentaci. Figuru ženy vhodně adjustujte a doporučte vhodné podmínky pro její uložení a expozici.

Restaurování pánské vesty

Škrdlantová Markéta, Ing. Ph.D. ( sle...@vscht.cz)
Zásady: Vypracujte literární rešerši, na jejímž základě bude možné pánskou vestu přibližně datovat.
Proveďte podrobný textilně-technologický průzkum vesty. Na jeho základě vyberte vhodné metody čistění a restaurování předmětu. Během restaurování provádějte průběžně fotografickou dokumentaci. Vestu vhodně adjustujte a doporučte vhodné podmínky pro uložení a expozici.

Restaurování pánské vesty

Škrdlantová Markéta, Ing. Ph.D. ( sle...@vscht.cz)
Zásady: Zrestaurujte pánskou vestu a fragment podobné pánské vesty, jejichž majitelem je Národní muzeum - Historické muzeum. Vypracujte literární rešerši, na jejímž základě bude možné oba předměty přibližně datovat. Proveďte podrobný textilně-technologický průzkum předmětů. Na jeho základě vyberte vhodné metody čistění a restaurování předmětů. Během restaurování provádějte průběžně fotografickou dokumentaci. Předměty vhodně adjustujte a doporučte vhodné podmínky pro uložení a expozici.

Technologie konzervování a restaurování

Studijní program: Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl

Vliv plastifikátorů na malty na bázi románského cementu s různými plnivy

Novák Michal, Ing. Ph.D. ( nov...@vscht.cz)
Zásady: Vypracujte literární rešerši na dané téma.
Připravte zkušební tělesa z malt na bázi románského cementu s použitím různých typů písku.
Stanovte fyzikálně-mechanické vlastnosti stárnutých zkušebních těles.
Diskutujte získané výsledky, popište vliv plastifikátoru na vlastnosti malt a diskutujte vhodnost použití plastifikátoru pro použité typy písku.
Aktualizováno: 22.2.2017 10:03, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi