Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Studium → Témata závěrečných prací → Témata diplomových prací
iduzel: 25328
idvazba: 32122
šablona: stranka
čas: 25.11.2017 08:28:33
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata diplomových prací pro rok 2016/2017

Technologie konzervování a restaurování

Studijní program: Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví

Degradace acetátových kinofilmů se zvukovou stopou

Knotek Vítězslav, Ing. Ph.D. ( Vit...@vscht.cz)
Zásady: Vypracujte literární rešerši zaměřenou na degradaci acetátových filmů vlivem vnějších faktorů. Způsoby záznamu zvuku na kinofilmech se zaměřením na magnetickou zvukovou stopu, její složení a vliv na acetátovou podložku.
Proveďte analýzu magnetické zvukové stopy na reálných vzorcích kinematografických filmů.
Vzorky acetátových filmů s magnetickou zvukovou stopou i bez magnetické zvukové stopy podrobte umělému stárnutí v prostředí zvýšené teploty a různých hodnot relativní vlhkosti.
Vyhodnoťte výsledky umělého stárnutí pomocí různých analytických metod (FTIR, gravimetrie, atd.) a určete vliv prostředí a zvukové stopy na degradaci acetátových kinofilmů.

Možnosti stabilizace černě barveného hedvábí

Škrdlantová Markéta, Ing. Ph.D. ( sle...@vscht.cz)
Zásady: Vypracujte literární rešerši, která bude shrnovat poznatky týkající se degradace proteinových vláken se zaměřením na černě vybarvené hedvábí.
Zpracujte dostupné informace o možnosti stabilizace železogalových inkoustů na lignocelulózovém podkladu, shrňte faktory ovlivňující mechanizmus koroze železogalových inkoustů. Vyhodnoťte výhody a nevýhody možných postupů jejich stabilizace (odkyselování, antioxidanty, komplexotvorná činidla).
Na základě zjištěných informací:
· Formulujte závislost přítomnosti potenciálně rizikových železnatých iontů v poškozeném hedvábí na procesu barvení.
· Zhodnoťte, zda je možné pro stabilizaci černě vybarveného hedvábí využít konzervační postupy používané pro lignocelulózové materiály.
· Na základě provedené studie navrhněte možné postupy stabilizace černého hedvábí a perspektivní směry dalšího výzkumu.

Odkyselování archivních dokumentů technologií GSK

Ďurovič Michal, doc. Dr. Ing. ( Mic...@vscht.cz)
Zásady: Vypracujte literární rešerši ke studované problematice metod hromadného odkyselování archivních a knihovních fondů se zřetelem na technologii GSK.
Technologií GSK odkyselte vzorky různých druhů papírů.
Technologií GSK odkyselte reálné (skartované) archivní dokumenty.
Odkyselené i neodkyselené vzorky a archivní dokumenty podrobte umělému stárnout dle norem ISO.
U těchto vzorků stanovte pH studeného výluhu, alkalickou rezervu, mechanické a optické vlastnosti.
Na reálných archivních dokumentech sledujte vliv této technologie na novodobé záznamové prostředky.

Použití sulfátových buničin při bělení papíru

Kučerová Irena, Ing. Ph.D. ( kuc...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši k tématu práce.
2. Připravte sulfátové buničiny různých parametrů, zejména stupně delignifikace a bělení.
2. Vyjádřete množiny barevných odstínů, které je možné připravit kombinací připravených buničin a její srovnání s typickým zabarvením historických papírů.
3. Proveďte stárnutí části připravených vzorků spolu se vzorky historického papíru, a při zvýšené teplotě a relativní vlhkosti. Část vzorků exponujte také světelnému stárnutí.
4. Optimalizujte zpracovatelské vlastnosti papíroviny připravené z buničin.
5. Charakterizujte a porovnejte vzorky a na základě výsledků zhodnoťe možnosti využití směsí sulfátových buničin pro doplňování chybějících částí novodobých papírových dokumentů.

Stabilita alkalických papírů

Ďurovič Michal, doc. Dr. Ing. ( Mic...@vscht.cz)
Zásady: Vypracujte literární rešerši ke studované problematice se zřetelem na vliv odkyselení papíru na jeho fyzikálně-chemické vlastnosti.
Připravte vzorky neoxidované a oxidované bělené sulfitové buničiny a stanovte obsah karbonylových funkčních skupin.
Vzorky neutralizujte vodným roztokem hydrogenuhličitanu hořečnatého a vápenatého, metanolovým roztokem metoxy-magnesium-methyl karbonátu a suspenzí oxidu hořečnatého v perfluroheptanu.
Odkyselené vzorky nechte uměle stárnout dle norem ČSN ISO.
Stanovte jejich průměrný polymerační stupeň, alkalickou rezervu, pH studeného výluhu a vybrané mechanické vlastnosti.
Výsledky doplňte o experimenty provedené na reálných archivních vzorcích, které byly odkyseleny technologií Bookkeeper a přirozeně stárnuty v depozitárních podmínkách.

Vlastnosti malt ze vzdušného vápna

Novák Michal, Ing. Ph.D. ( nov...@vscht.cz)
Zásady: Vypracujte literární rešerši na dané téma.
Připravte zkušební tělesa z malt na bázi různě dlouho odleželého vzdušného vápna (vápenného hydrátu).
Stanovte fyzikálně-mechanické vlastnosti stárnutých zkušebních těles.
Diskutujte získané výsledky, popište vliv odležení vzdušného vápna na jejich vlastnosti a diskutujte význam doby odležení.

Vliv přídavku škrobu na vlastnosti malt ze vzdušného vápna

Novák Michal, Ing. Ph.D. ( nov...@vscht.cz)
Zásady: Vypracujte literární rešerši na dané téma.
Připravte zkušební tělesa z malt na bázi vzdušného vápna s přídavkem různého množství škrobu.
Stanovte fyzikálně-mechanické vlastnosti stárnutých zkušebních těles.
Diskutujte získané výsledky, popište vliv přídavku škrobu na vlastnosti malt a diskutujte vhodnost použití škrobu jako organické modifikační přísady do malt ze vzdušného vápna.
Aktualizováno: 22.2.2017 10:07, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi