Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Lidé → Kotlík Petr, doc. Ing., CSc.
iduzel: 17090
idvazba: 21077
šablona: stranka
čas: 19.10.2019 21:24:46
verze: 4609
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Petr Kotlík, CSc.

originál

E-mail:      Petr.Kotlik@vscht.cz

Telefon:    +420 220 443 791

Místnost:  A 65

Pozice

docent

Materiálové zaměření

 • Anorganické nekovové materiály

Vzdělání

 • 2003 VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, habilitace v oboru Technologie makromolekulárních látek (2003 - doc.)
 • 1971-1974 VŠCHT Praha, obor: Technologie makromolekulárních látek (1976 – CSc.)
 • 1964-1969 VŠCHT Praha, obor: Technologie makromolekulárních látek (1969 – Ing.)

Zaměstnání

 • od 2009 VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek, docent
 • 1992-2009 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemické technologie restaurování památek, vedoucí ústavu
 • 1974-1992 Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Laboratoř chemie restaurování uměleckých děl, vědecký pracovník, odborný asistent

Zahraniční stáže

 • 1976 - Kurz restaurování kamene ICCROM/UNESCO

Pedagogická činnost - výuka

 • Koroze a konzervace materiálů památkových objektů
 • Koroze a konzervace anorganických materiálů
 • Materiály památkových objektů
 • Polymery v konzervování
 • Materiály stavebních památek

Obory zájmu

 • Aplikace polymerů při ochraně památek, postupy a materiály pro konzervaci a restaurování kamene a dalších anorganických materiálů

Profesní organizace

 • předseda Společnosti pro technologie ochrany památek STOP

Další aktivity

 • člen Komise Ministerstva kultury ČR pro restaurování
 • člen Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu
 • člen Umělecké rady Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
 • člen Vědecké rady NTM
 • člen Komise pro Betlém v Novém lese
 • člen oborové rady pro obor „Technologie makromolekulárních látek“

Vybrané projekty po roce 2005

 • 2012-2015 Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů, MK ČR. Nositel: Národní muzeum Praha
 • 2011-2015 Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní péči, MK ČR. Nositel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR Praha
 • 2007-2010 Funkční UV ochranné nátěrové systémy, MPO ČR. Nositel: VÚOS, a.s., Pardubice – Rybitví
 • 2006-2008 Studium možností dodatečného zpevnění umělého kamene pojeného epoxidovou pryskyřicí, MK ČR. Nositel: VŠCHT Praha
 • 2004-2007 Podpora konkurenceschopnosti tuzemských výrobců v oblasti stavební chemie se zvláštním důrazem na ochranu památek, MPO ČR. Nositel: SYNPO, a.s., Pardubice

Vybrané publikace

 • Tribulová T., Kotlík P.: Preparation of Mortar for Restoration of Architectural Monuments. Ceramics-Silikáty,56,3,269 (2012).
 • Halda J.,  Kotlik P., Štaffen Z.: Biologické napadení kamene soch a reliefů v Novém lese u Kuksu a možnosti jeho potlačeni. Zprávy památkové péče, 73, č. 6, 536 (2013).
 • Škrdlantová Markéta; Drábková Klára; Kotlík Petr.: Použití nanoemulzí pro odstraňování polymerních povlaků v památkové péči. 44th International Conference on Coatings Technology, 8, 267-274, Pardubice, Univerzita Pardubice, sborník str. 267,
 • Barbora Benetková; Monika Slavíková; Adéla Peterová; Petr Kotlík Modifikace esterů kyseliny křemičité pomocí nanočástic SiO2 a Al2O3. Konference konzervátorů-restaurátorů, Hodonín, 2013, poster.
 • Markéta Škrdlantová; Klára Drábková; Petr Kotlík; Alena Csöszová: Desinfection of silk textile. 1st International Conference on Inovation in Art Research and Technology, Evora, Portugalsko, červenec 2013, poster,
 • Petr Kotlík; Monika Slavíková; Barbora Benetková: Behavior of Organosilicon Consolidant Dynasylan 40 in the Presence of Nanoparticles. 1st International Conference on Inovation in Art Research and Technology, Evora, Portugalsko, červenec 2013, poster.
 • Klára Drábková; Monika Škrdlantová; Petr Kotlík; Radek Žouželka: Disinfection of Textiles and Paper by Nanosilver Dispersions. International Conference: Cultural Heritage Conservation Science & Sustainable Development, Paříž, Francie, říjen 2013, poster.
 • František Krejčí; Monika Slavíková; J. Žemlička; Petr Kotlík; J. Jakůbek: X-ray Radiography with Hybrid Semiconductor Pixel Detectors as a Tool for Monitoring Liquids in Natural Building Stones. International Conference IWORID, Paříž, 2013.
 • Kotlík P.: Mikroemulze pro čistění – volba složení, vlastnosti.  Konference konzervátorů-restaurátorů, Ústí n. Labem, sborník str. 18.
 • Kotlík P., Slavíková M., Benetková B.: Mixtures of silicic acid esters with nanoparticles - the possibilities of their behavior monitoring, The Third International Congress on Chemistry for Cultural Heritage, Academy of Fine Arts, Vienna, 2014, poster.
 • Fialová A., Škrdlantová M., Kotlík P.: Vlastnosti vodných nanoemulzí organických rozpouštědel. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví, Praha, 2014, sborník str. 48.
 • Kotlik P. Doubravová K., Horálek J., Kubač L., Akrman J.: Acrylic copolymer coatings for protection against UV rays, Journal of Cultural Heritage, 15, No.  1, pp. 44 (2014).
 • Kotlík P.: možnosti použití micelárních koloidů a mikroemulzí při restaurování památek. Chemické listy, 108, 1113 (2014).
 • Kotlík P.: možnosti konzervace a preventivní ochrany sbírkových předmětů obsahující pyrity. Chemické Listy 109, 247 (2015).

Monografie

 • Kotlík P., Bláha J., Doubravová K., Heidingsfeld V., Rovnaníková P., Vaněček I.: Vápno. STOP, Praha 2001.
 • Kotlík P., Šrámek J., Kaše J.: Opuka. STOP, Praha 2000.
 • Kaše J., Kotlík P., Bayer K., Heidingsfeld V., Váňa J., Vaněček I,. Weber J.: Braunův Betlém. Paseka, Praha 1999.
 • Kotlík P., Heidingsfeld V., Bláha J., Vaněček I.: Stavební materiály historických objektů. Skripta VŠCHT Praha 1999.
 • Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P., Šimůnková E.: Chemistry in the Care of Monuments. UNIDO, Plzeň 1988.
 • Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P., Šimůnková E.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora, II. rozšířené vydání. Academia, Praha 1987.

Aktualizováno: 5.3.2018 16:11, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi