Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 19.9.2020 23:52:09
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Volitelné předměty

3. ročník

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
N101008 Struktura a vlastnosti materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N105001 Aplikované chemické procesy 2/1/0 Z+Zk 4
N106004 Metalurgie 2/0/0 Zk 3
N106018 Kovové materiály 2/0/0 Zk 3
N106027 Technologie zpracování kovů 2/0/0 Zk 3
N107001 Anorganické nekovové materiály 2/0/0 Zk 3
N107004 Metody charakterizace látek 3/1/0 Z+Zk 5
N107023 Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky 2/0/0 Zk 3
N107028 Glazury, engoby, keramické barvy a dekorační techniky 2/0/0 Zk 3
N108002 Monokrystaly 2/0/0 Zk 3
N110006 Strukturní analýza 2/1/0 Z+Zk 4
N110023 Struktura a reaktivita organických látek 3/1/0 Z+Zk 6
N110026 Základy farmakochemie 3/0/0 Zk 5
N111005 Katalýza 2/1/0 Z+Zk 4
N111006 Procesy v ochraně životního prostředí 2/1/0 Z+Zk 4
N111042 Jištění kvality technologických procesů 2/0/0 Zk 3
N111045 Výzkum a vývoj léčiv 2/0/0 Z+Zk 3
N112006 Technologie zpracování polymerních materiálů 2/0/0 Zk 3
N112036 Suroviny pro polymerní materiály 2/0/0 Zk 3
N126002 Materiály pro elektroniku 2/1/0 Z+Zk 4
N126026 Základy nanomateriálů 2/0/0 Zk 3
N148001 Stavební materiály památek a jejich degradace 2/0/0 Zk 3
N148018 Dějiny uměleckých řemesel-textil 2/0/0 Zk 3
N148030 Konstrukce střihů 0/4/0 Z 3
N215002 Základy spalovacích procesů 2/0/0 Zk 3
N216003 Základy zpracování a využití uhlí a plynu 2/0/0 Zk 3
N217002 Průmyslové odpadní vody 3/0/0 Zk 5
N217003 Hydrochemie 3/2/0 Z+Zk 7
N217004 Decentralizované zpracování odpadních vod 2/0/0 Zk 3
N217005 Distribuční sítě a stokování 2/1/0 Z+Zk 4
N217016 Ochrana čistoty vod 2/1/0 Z+Zk 4
N218001 Využití jaderných paliv 2/0/0 Zk 3
N218004 Základy energetiky 2/1/0 Z+Zk 4
N218026A Alternativní zdroje energie I 2/0/0 Zk 3
N218027 Alternativní zdroje energie II 2/0/0 Zk 3
N240010 Ekologie 2/0/0 Zk 3
N240031 Management chemických látek (REACH) 1/1/0 KZ 3
N319001 Biologie buňky 2/0/0 Zk 3
N319004 Biotechnologie I 2/1/0 Z+Zk 4
N319005 Biotechnologie II 2/1/0 Z+Zk 4
N319006 Fyziologie průmyslových mikroorganismů 2/0/0 Zk 3
N320006 Bioanalytické metody 2/0/0 Zk 3
N321001 Potravinářské technologie a biotechnologie 3/0/0 KZ 3
N322001 Technologie potravin II 3/1/0 Z+Zk 6
N322002 Fyzikální vlastnosti potravin I 2/1/0 Z+Zk 4
N322026 Probiotika a funkční potraviny I 2/0/0 Zk 3
N323001 Chemie potravin 2/2/0 Z+Zk 5
N323004 Senzorická analýza 2/1/0 Z+Zk 4
N323010 Analýza potravin v kontrolní praxi 2/0/0 Zk 3
N324002 Produkce potravinářských surovin 2/0/0 Zk 3
N342002 Suroviny z obnovitelných zdrojů 2/0/0 Zk 3
N342005 Strukturní analýza přírodních látek 2/0/0 Zk 3
N402007 Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4
N403002 Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření 0/3/0 KZ 3
N403007 Teoretická chemie 3/1/0 Z+Zk 5
N403014 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N403036 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 2/1/0 Z+Zk 4
N409001 Potravinářské inženýrství a bioinženýrství 3/2/0 Z+Zk 6
N409002 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N413008A Užitá matematika 2/2/0 Z+Zk 5
N413009 Základy matematické optimalizace 2/2/0 Z+Zk 5
N413017 Finanční matematika 2/1/0 KZ 3
N413031 Matematika III 2/2/0 Z+Zk 5
N413033 Matematika pro kvantovou chemii 2/2/0 Z+Zk 5
N437001 Základy logistiky 2/2/0 Z+Zk 5
N437003 Management podnikových procesů 2/1/0 Z+Zk 4
N437006 Účetnictví 2/2/0 Z+Zk 5
N437038 Řízení vlastního rozvoje a kariéry 2/0/0 Z 2
N437059 Vyjednávání a konfliktní komunikace 1/2/0 KZ 3
N444005 Základy strojnictví 2/1/0 Z+Zk 4
N444007 Základy elektroniky 2/2/0 Z+Zk 5
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 0/0/3 KZ 3
N445002 Algoritmizace a programování 0/2/0 KZ 2
N445004 Matematické metody v inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
N445006 Počítačová grafika 1/3/0 Z+Zk 5
N445007 Objektově orientované programování 2/3/0 Z+Zk 5
N445022A Zpracování obrazů I 2/2/0 Z+Zk 5
N445044 Grafy v inženýrství 2/1/0 KZ 3
N445052 Návrhy databázových systémů 1/3/0 Z+Zk 5
N445054 Počítačový sběr dat 2/2/0 Z+Zk 5
N445070 Geografické informační systémy 2/1/0 KZ 3
N832005 Makroekonomie 2/0/0 Zk 3
N832009 Moderní české dějiny 2/0/0 Z 2
N832010 Vybrané kapitoly z filozofie a filozofie vědy 2/0/0 Z 2
N832011 Řízení lidských zdrojů 2/1/0 Z+Zk 4
N832013 Základy práva 2/0/0 Zk 3
N832014 Historie chemie 2/0/0 KZ 3
N832015 Základy finančního managementu 2/0/0 Z 2
N832043A Manažerské dovednosti I 2/0/0 Z 2
N832049 Prezentační dovednosti 1/1/0 Z+Zk 4
N834006 Český jazyk II 0/2/0 Z 1
N834019 Angličtina - mírně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834021 Angličtina - středně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834023 Němčina - začátečníci II 0/2/0 Z 1
N834025 Němčina - mírně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834027 Němčina - středně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834029 Francouzština - začátečníci II 0/2/0 Z 1
N834031 Francouzština - mírně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834033 Francouzština -středně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834035 Ruština - začátečníci II 0/2/0 Z 1
N834037 Ruština - mírně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834039 Business English II 0/2/0 Z 1
N834045 Angličtina - pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834053 Ruština - středně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834056 Španělština - začátečníci II 0/2/0 Z 1
N834057 Španělština - mírně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834059 Španělština - středně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834068 Italština - začátečníci II 0/2/0 Z 1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi