Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 12:56:54
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř anorganické chemie II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Libor Mastný, CSc.
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

Anotace

Laboratoře jsou zaměřeny na chemii kovů, včetně koordinačních sloučenin. Studenti provádějí řadu navazujících preparačních prací (tzv. bezodpadovou technologií), kdy jsou zpracovávány všechny podíly obsahující příslušný kov. Práce je zakončena látkovou bilancí kovu. Součástí laboratoří jsou kvalitativní reakce kationtů včetně jejich určení v neznámém vzorku. Talentovaní studenti mohou být vybráni na přípravu složitějších sloučenin s využitím nových přístrojů ústavu.

Sylabus

1. Chemie nepřechodných a přechodných kovů.
2. Přípravy sloučenin různými preparativními technikami (tavení, srážení, cementace).
3. Látková bilance při chemických reakcích.
4. Oxidačně-redukční reakce sloučenin kovů.
5. Příprava koordinačních sloučenin.
6. Práce s iontoměniči
7. Bezodpadová technologie ("preparační řady").
8. Analyticky důležité reakce kationtů kovů.
9. Kvalitativní důkaz kationtů kovů v neznámých vzorcích.

Literatura

Z: Dagmar Sýkorová, Libor Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009,9788070804520
Z: V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351
Z: J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285
Z:C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014
D:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173
D:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi