Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 20.10.2019 07:54:20
verze: 4609
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Úvod do laboratorních výpočtů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, zimní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí základních výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení. Jeho obsahem jsou výpočty navážek a výtěžků dle chemické rovnice a příprava roztoků o dané koncentraci.

Sylabus

Úvod do laboratorních výpočtů - sylabus

1. Základní veličiny, jednotky a jejich přepočty, práce s čísly, počet platných číslic, zaokrouhlování.
2. Chemické složení, chemické složky a počet nezávislých složek, prvkové složení, chemické vzorce, přepočty mezi různými koncentračními veličinami.
3. Homogenní a heterogenní směsi, příprava směsí a roztoků z čistých a znečištěných látek.
4. Příprava roztoků ředěním, zahuš'továním a směšováním.
5. Test 1, zadání miniprojektu 1, procvičování probraných kapitol.
6. Rovnovážné složení homogenních směsí, rozpustnost a její teplotní závislost, nasycené roztoky, součin rozpustnosti a precipitace.
7. Příprava nasycených roztoků rozpouštěním a zahušťováním, volná krystalizace.
8. Nasycené roztoky a rušená krystalizace.
9. Test 2, zadání miniprojektu 2, procvičování probraných kapitol.
10. Ideální plyny, stavová rovnice ideálního plynu, směsi plynů, parciální tlaky.
11. Stechiometrické výpočty s chemickou reakcí, reakce zahrnující ideální plyny.
12. Stechiometrické výpočty s chemickou reakcí, reakce s přebytkem výchozí látky)
13. Test 3, procvičování probraných kapitol.
14. Laboratorní výpočty kombinující přípravu směsí, chemické reakce a krystalizaci, vyhodnocení miniprojektů.

Literatura

Z: Flemr V., Holečková E., Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001,80-7080-435-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi