Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 12:47:33
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aplikované chemické procesy

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět uvede studenty do problematiky vztahu mezi chemickými technologiemi a jednotlivými chemickými aparáty. Součástí předmětu jsou i jednotlivé matematické popisy základních chemicko-inženýrských dějů a popis základních chemických aparátů.

Sylabus

None

Literatura

Z: W. Büchner, R. Schliebs, G. Winter, K. H. Büchel: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha 1991 ISBN 80-03-00638-4
D: J. Vosolsobě: Anorganická technologie III Výroba kyseliny sírové, amoniaku a kyseliny dusičné, skripta VŠCHT Praha, 1984
D: J. Vosolsobě: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT Praha, 1980
D: A. Regner: Technická elektrochemie 1, Elektrochemie anorganických látek, Academia Praha 1967
D: V. Srb: Anorganická technologie IV Elektrolytická výroba anorganických látek, skripta VŠCHT Praha, 1984

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi