Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 20:14:41
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konzervování archeologických nálezů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Klára Drábková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem je seznámit studenty s postupy při průzkumu a konzervování archeologických nálezů z kovových i nekovových materiálů. Přednášky jsou také věnovány problematice předmětů vyrobených kombinací různých materiálů, rekonzervaci, výrobě kopií a preventivní konzervaci.

Sylabus

1. Specifika archeologických nálezů
2. Konzervování keramických nálezů
3. Konzervování nálezů ze skla
4. Předměty vyzvednuté „in situ“
5. Konzervování nálezů ze dřeva
6. Konzervování nálezů z usní
7. Železné předměty
8. Předměty z mědi a jejích slitin
9. Předměty ze stříbra, zlata, cínu, olova
10. Textilní archeologické nálezy
11. Předměty z kostí, jantaru a kombinované předměty
12. Výroba kopií
13. Rekonzervace, preventivní konzervace
14. Zápočtový test

Literatura

Ustohal V.: Kovy a slitiny, Moravské zemské muzeum v Brně, 1992
Pleiner R.: Iron in archaeology, Archeologický ústav AV ČR, 2000
Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P, Šimůnková E.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha, 1992
Pleiner R., Rybová A.: Pravěké dějiny Čech, Academia,Praha, 1978
Učební texty VŠCHT: Materiály památkových objektů
Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně, 2011


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi