Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 12:07:13
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř organické chemie II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Václav Kozmík, CSc.

Anotace

Druhý kurs praktické výuky organické chemie je zaměřen na složitější operace organické syntézy, včetně analýzy směsí látek a jejich charakterizaci pomocí spektroskopických metod.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.
2. Jednostupňové syntézy spojené s izolací a identifikací produktu.
3. Vícestupňové syntézy.
4. Operace za bezvodých podmínek.
5. Práce s malým množstvím látek.
6. Organická rozpouštědla, extrakce, sušení, odpařování.
7. Krystalizace a filtrace.
8. Sloupcová chromatografie.
9. Chromatografie na tenké vrstvě.
10. Destilace za atmosferického tlaku.
11. Destilace za sníženého tlaku.
12. Stanovení bodu tání.
13. GLC chromatografie připravených látek.
14. NMR spektrometrie.

Literatura

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, Vydavatelství VŠCHT, 2000, dotisk 2007, 8070803959

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi