Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 12:11:35
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Katalýza

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Martin Veselý, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V předmětu je podán jednotný výklad působení heterogenních, homogenních a enzymových katalyzátorů. Zvláštní pozornost je věnována i heterogenizovaným homogenním a enzymovým katalyzátorům. Předmět je základní přípravou pro navazující předmět Technická katalýza, který pojednává převážně o aplikacích katalýzy v průmyslu a praxi. Přednášející dbá na aktuálnost přednášené látky a respektuje trvalý a bouřlivý rozvoj poznání v katalýze.

Sylabus

1.Principy urychlování a usměrňování chemických reakcí.
2.Heterogenní, homogenní a enzymová katalýza.
3.Struktura a vlastnosti katalytických komplexů.
4.Termodynamické limity v katalýze.
5.Kinetika katalyzovaných reakcí.
6.Transportní jevy v tuhých katalyzátorech.
7.Texturní vlastnosti katalyzátorů.
8.Testování katalytické aktivity.
9.Charakterizace katalyzátorů I (metody pro prvkovou analýzu povrchů katalyzátorů.
10.Charakterizace katalyzátorů II(metody pro texturní analýzu a měření velikosti katalytických útvarů).
11.Charakterizace katalyzátorů III (metody pro zviditelňování katalytických útvarů).
12.Dezaktivace a reaktivace katatalyzátorů.
13.Příklady nejdůležitějších aplikací katalýzy v průmyslu.
14.Environmentální aplikace katalýzy.Literatura

Z-1.Chorkendorf I., Niemantsverdriet J.W.:"Concepts in Modern Catalysis and Kinetics", Wiley-VCH, 2003, ISBN-10: 3527316728
D-2. Thomas J.M., Thomas W.J.: "Principles of Heterogeneous Catalysis" VCH, Weinheim 1999, ISBN: 978-3-527-29239-4
D-3. Ertl G., Knoezinger H., Weitkamp J.: "Handbook of Heterogeneous Catalysis" Wiley-VCH (1. vyd. 1997, 2. vyd. 2008, ISBN: 9783527610044

Z-4. Koubek J.: Katalýza. Kapitoly "Charakterizace katalyzátorů" a "Dezaktivace katalyzátorů" (distribuuje přednášející na přednáškách)
Z-5. Vybrané aktuální texty z heterogenní, homogenní a enzymové katalýzy (distribuuje přednášející na přednáškách)


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi