Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 12:25:10
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Procesy v ochraně životního prostředí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Adam Karaba, Ph.D.
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Anotace

Předmět uvede studenty do problematiky vztahu mezi chemickými technologiemi a životním prostředím. Principy trvale udržitelného rozvoje a možnosti snižování produkce skleníkových plynů jsou demonstrovány na praktických příkladech omezení produkce odpadů, hlubšího využití surovin a energií změnou existujících a kvalitnějším návrhem nových technologií. Součástí výuky je i přehled nejvýznamějších procesů likvidace vzniklých plynných , kapalných a tuhých odpadů z pohledu recyklace a regenerace technologických proudů.

Sylabus

1. Trvale udržitelný rozvoj, čisté chemické technologie, likvidace odpadů
2. Rozdělení odpadů a jejich působení na prostředí, radioaktivní odpady
3. Odpady anorganického průmyslu (exhaláty z anorg. průmyslu a jejich odstranění)
4. Odpady anorganického průmyslu (tuhé odpady z anorg. průmyslu a jejich odstranění)
5. Odpady anorganického průmyslu (metody zpracování odpadních vod a úpravy vody)
6. Membránové separační procesy v elektrickém poli
7. Elektrodové procesy v ochraně prostředí
8. Využití obnovitelných surovin - biomasy
9. Čisté katalytické procesy. Zelená chemie
10. Chemické a katalytické oxidace, spalování
11. Pokročilé oxidační procesy, oxidační činidla a ozonizace
12. Fentonova oxidace, bezpečnostní a technologické nároky
13. Mokrá oxidace odpadních vod, katalytická a superkritická oxidace
14. Kriteria výběru procesu likvidace nečistot, inženýrské a technologické aspekty

Literatura

Z: Encyclopedia of Environmental Science and Engineering, páté vydání, ed. J.R. Pfafflin, E.N. Ziegler, CRC press, Boca Raton, 2006, 0849398436, http://www.scribd.com/doc/55238008/Encyclopedia-of-Environmental-Science-and-Engineering
D: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999-2012,9783527306732, http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi