Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 12:43:19
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Inženýrství farmaceutických výrob

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Patera, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět přináší poznatky o přípravě lékových forem, které mají klíčový význam pro formulaci farmaceutických produktů. S využitím chemicko-inženýrských principů a poznatků z fyzikální chemie a dalších disciplin jsou vysvětlovány principy výroby kapalných, polotuhých a pevných lékových forem a metody hodnocení jejich kvality. Zvláštní pozornost je věnována sypkým hmotám, jejich skladování, transportu, mísení, granulaci a tabletování. Samostatně jsou probírány biotechnologické syntéza antibiotik v aerobních fermentorech.

Sylabus

1. Lékové formy, klasifikace
2. Technologie v malých objemech
3. Sypké hmoty, charakterizace, zpracování, třídění
4. Drcení, mletí, skladování, transport sypkých látek
5. Homogenizace, technologie, zařízení
6. Granulace, technologie, zařízení
7. Tabletování, technologie, zařízení
8. Tuhé lékové formy, metody hodnocení kvality
9. Polotuhé lékové formy
10. Vyluhování, kapalné lékové formy
11. Sterilizační procesy
12. Principy syntézy antibiotik
13. Řízení fermentačního procesu
14. Separační procesy, filtrace, lyofilizace

Literatura

Z:Perry R. H., Green D. W.,Chemical Engineer’s Handbook,McGraw Hill,New York,1997,0070498415.
Z:Sajvera J.,Technologie farmaceutických výrob II,Informatorium,Praha,1993,8085427303.
D:Komárek P.,Rabišková M. a kolektiv,Technologie léků,Galén,Praha,2006,8072624237.
D:Levin M.: Pharmaceutical process scale up,Decker,New York,2002,0824706250.
D:Hanika J.,Speciální separační procesy,VŠCHT,Praha 1999,8070802421.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi