Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 12:16:12
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Úvod do elektroniky

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Petr Macháč, CSc.

Anotace

Předmět je určen pro studenty, kteří potřebují získat základní informace z oblasti elektroniky. Konkrétně se jedná o přehled základních součástí používaných v elektronice, metodiku řešení jednoduchých elektrických obvodů a dále o úvod do vybraných partií elektroniky (zpětná vazba, zesilovače). Dále se zde studenti seznámí se základy číslicové techniky, zpracování informací a jejich přenosu.

Sylabus

1. Základní pojmy a veličiny elektroniky.
2. Jednoduché polovodičové prvky.
3. Základní vlastnosti tranzistorů.
4. Principy řešení elektronických obvodů.
5. Obvody s harmonickými signály.
6. RC a RLC pasivní články.
7. Jednoduchý zesilovací stupeň.
8. Nelineární obvody, zkreslení signálu, harmonická analýza.
9. Princip zpětné vazby, využití, regulační obvod.
10. Operační zesilovač, základní využití.
11. Základy číslicové techniky
12. Jednoduché logické obvody, paměti.
13. Přenos signálů.
14. Zpracování informací.

Literatura

Z: Macháč P., Myslík V.: Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT Praha 1988
Z: Maťátko J.: Elektronika, SNTL 1990
Z: Foit J., Hudec L.: Součástky moderní elektroniky. Vydavatelství ČVUT Praha 1996, ISBN 80-01-01409-6
D: Boltík J. a kol.: Elektronická zařízení. Učebnice pro 4. ročník SPŠE, SNTL 1990

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi