Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 21:49:47
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metody průzkumu památek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.
Ing. Miroslava Novotná, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět má za cíl seznámit studenty se základními analytickými a zkušebními metodami, které mohou využívat při průzkumu jejich restaurovaných objektů a se správnou interpretací získaných výsledků.

Sylabus

1. Zásady pro analýzu uměleckých a historických předmětů, odběr vzorků.
2. Metody používané při optickém průzkumu.
3. Metody sledování struktury materiálu.
4. Metody defektoskopie, hodnocení tloušťky stěny, povlaku.
5. Metody hodnocení povrchových úprav a vrstev u kovových materiálů.
6. Metody k určení mechanických vlastností materiálů.
7. Metody k určení fyzikálních vlastností materiálů.
8. Metody pro povrchovou a objemovou analýzu a možnosti orientačního určení složení kovových materiálů.
9. Metody pro analýzu a možnosti orientačního určení složení anorganických nekovových materiálů
10. Metody pro analýzu a možnosti orientačního určení složení přírodních organických materiálů.
11. Metody pro analýzu a možnosti orientačního určení složení syntetických organických materiálů
12. Metody datování.
13. Metody hodnocení povrchových úprav a vrstev u nekovových materiálů.
14. Metody charakterizace prostředí památek.

Literatura

Z: Ciliberto E., Spoto G.: Modern analytical methods in art and archaeology, Wiley-Interscience, New York, 2000, ISBN 0-471-29361-X.
Z: Caley E.R.: Analysis of ancient metals, International series of monographs on analytical chemistry, v. 19, Oxford 1964.
D: Průšek J.: Hodnocení jakosti a účinnosti protikorozních ochran strojírenských výrobků, SNTL Praha 1985.
D: Lang J. Middleton A.: Radiography of Cultural Material, Oxford, Butterworth - Heinemann 1997.
D: Šimůnková E., Karhan J.: Pigmenty, barviva a jejich identifikace, VŠCHT Praha 1993.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi