Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 20:25:23
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Dějiny uměleckých řemesel

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Eva Novotná

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými fázemi vývoje uměleckého řemesla od starověku po současnost, v širším kulturně historickém a kulturně antropologickém rámci společenských souvislostí střední a západní Evropy.

Sylabus

1. Umělecké řemeslo - základní pojmy, charakteristika umělecko řemeslných děl.
2. Starověk - Egypt, Mykény, Řecko, Řím, rané křesťanství.
3. Český pravěk – kultura halstatská, laténská, Keltové.
4. Období Velké Moravy, doby předrománské a románské.
5. Gotika.
6. Renesance.
7. Baroko a rokoko.
8. Klasicismus,empír, biedermeier.
9. Neogotika, neorokoko, neobaroko a neorenesance, lidová tvorba.
10. Evropská a česká secese, Gesamtkunswerk, Artěl.
11. Český kubismus a rondokubismus, Art deco.
12. Funkcionalismus – Bauhaus, De Stijl, umělecký průmysl.
13. Skandinávský meziválečný a poválečný design, Italský design.
14. Styl high-tech, postmodernismus, umělecký průmysl a hromadná výroba.

Literatura

Adlerová, Alena: České užité umění 1918-1938, Odeon Praha 1983
Biografická hesla českých designérů nábytku 20. století. In HOROVÁ, Anděla, Dodatky k Nové encyklopedii českých výtvarných umělců. Praha : Academia 2006.
De Morant, Henry: Dějiny užitého umění, Odeon Praha 1983
Froněk, Jiří (ed.). Artěl : Umění pro všední den 1908-1935. Praha : UPM; Arbor Vitae, 2009. 398 s.
Fučíková, Eliška ed. Rudolf II. a Praha, Správa pražského hradu 1997
Hejdová a kol. Od Velké Moravy po dobu gotickou, Argo, Lidové noviny, Praha 1999
Karasová, Daniela. Czech Architecture and Design. Reader for students of CIEE. Prague : CIEE, 2012.
Karasová, Daniela. GDN: Geneze designu nábytku. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Arbor vitae 2012.
Karasová, Dějiny nábytkového umění I-IV, Argo Praha 1995-2001
kol. autorů, Starožitnosti,Columbus Praha 1998
Kolesár, Zdeno: Kapitoly z dějin designu, VŠUP Praha 2004
Kramerová, Daniela (ed). Retromuseum Cheb, životní styl a design v ČSSR 1958-1989, GAVU Cheb, 2016. 299 s.
Kramerová, Daniela; SKÁLOVÁ, Vanda. Bruselský sen, Československá účast na Světové výstavě Expo '58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Řevnice : Arbor vitae, 2008.
Lamač, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon Praha. 1988
Lukeš, Zdeněk (ed.). Josef Gočár. Praha : Titanic, 2010. 453 s.
Lukeš, Zdeněk, PRELOVŠEK, Damjan, VALENA, Tomáš. Josip Plečnik - Architekt Pražského Hradu. SPH, Pražský Hrad. 1997
Pelcl, Jiří ed. Český design 1995-2000, Prostor Praha 2001
Primusová, Adriana (ed.). Na čtyřech nohách: Sedací nábytek Pražského hradu. 1. vydání, Praha : Správa Pražského hradu, 2006.
Směták, Pavel; Pučerová, Klára (eds.). 60'/70': Věra a Vladimír Machoninovi / Věra and Vladimír Machonin. [Galerie Jaroslava Fragnera 22/12/2010-30/01/2011]. Praha : Galerie Jaroslava Fragnera, 2010. 125 s.
Šlapeta, Vladimír (ed.). Jan Kotěra, 1871-1923: zakladatel moderní české architektury. Praha, Obecní dům, 2001. 411 s.
Švácha, Rostislav, Marie Plattovská ed., Dějiny českého výtvarného umění, Academie Praha 2000 - 2008
Vlčková, Lucie. Český kubismus. Průvodce expozicí Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Praha 2015. 87 S.
Vlnas, Vít ed. Sláva barokní Čechie, Národní galerie v Praze, Praha 2001
Vondráček, Radim (ed.). Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814-1848. 2. vyd. Praha : Uměleckoprůmyslové museum, 2010. 527 s.
Vondráček, Radim; Vlčková, Lucie et al. Secese - vitální umění 1900 : ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Řevnice : Arbor Vitae, 2013.
Vondráčková, Marcela (ed.). Baroko v Čechách : Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha. Praha : Národní galerie, 2013. 245 s.
Zikmund-Lender, Ladislav (ed.). Experimentální sídliště Invalidovna. Praha : Národní památkový ústav; Zikmund Hradec Králové, 2014. 144 s.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi