Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 22:12:55
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Dějiny umění 19. a 20. století

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Petr Horák
PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.

Anotace

Studenti se seznámí se základními tendencemi vývoje evropské výtvarné kultury od počátků klasicismu až po umělecké projevy druhé poloviny 20. století. Důraz bude kladen na vývoj v českých zemích a jeho evropské souvislosti.

Sylabus

1. Architektura 19. století
2. Historismus a akademismus v západoevropském umění
3. České malířství 19. století
4. České sochařství 19. století
5. Umění kolem roku 1900 v západní Evropě
6. České umění přelomu 19. a 20. století
7. Avantgardní umělecká hnutí v Evropě do 1. světové války
8. Evropská architektura počátku 20. století
9. Umění v Evropě mezi dvěma světovými válkami
10. Evropská meziválečná architektura
11. České umění meziválečného období a v době II. světové války
12. Architektura po roce 1945
13. Sochařství po roce 1945
14. Malířství po roce 1945

Literatura

Z:HUYGHE, René - AUBOYER, Jeannine. Encyklopedie umění nové doby. Praha 1974. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).
Z:LAHODA, Vojtěch - NEŠLEHOVÁ, Mahulena- PLATOVSKÁ, Marie - ŠVÁCHA, Rostislav - BYDŽOVSKÁ, Lenka (edd.), Dějiny českého výtvarného umění IV/1-2, 1890-1938, Praha 1998. ISBN 80-200-0630-3.
Z:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1,2. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.
Z:ZATLOUKAL, Pavel, [10 století architektury. 5], Architektura 19. století. Praha 2001. ISBN 80-86161-39-0.
Z:LUKEŠ, Zdeněk, [10 století architektury. 6], Architektura 20. století. Praha 2001. ISBN 80-86161-40-4.
Z:ŠVÁCHA, Rostislav - PLATOVSKÁ, Marie (edd.). Dějiny českého výtvarného umění V (1939-1958). Praha, 2005. ISBN 80-200-1390-3.

D:CHALUPECKÝ, Jindřich. Nové umění v Čechách. Jinočany 1994. ISBN 80-85787-81-4.
D:ŠVÁCHA, Rostislav - PLATOVSKÁ, Marie (edd.). Dějiny českého výtvarného umění VI (1958-2000), I. a II. díl. Praha, 2007. ISBN 80-200-1488-8.
D:FRAMPTON, Kenneth, Moderní architektura: kritické dějiny. Praha 2004. ISBN 80-200-1261-3.
D:DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha 2005. ISBN 80-7209-731-8.
D:FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yve-Alain - BUCHLO, Benjamin. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha 2007. ISBN 978-80-7209-952-8.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi