Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 20:59:02
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Dějiny umění středověku II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.
PhDr. Lucie Rychnová, Ph.D.

Anotace

Studenti se seznámí se základními uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění vrcholného a pozdního středověku. Pozornost je věnována jak evropskému umění, tak uměleckým projevům v českých zemích.

Sylabus

1. Umění Lucemburské epochy - architektura 14. století v českých zemích
2. Umění Lucemburské epochy - sochařství 14. století v českých zemích
3. Umění Lucemburské epochy - malířství 14. století v českých zemích
4. Umění 14. století v Zaalpí, evropské souvislosti umění doby Karla IV.
5. Umění kolem 1400, český krásný sloh a internacionální styl
6. Pozdně gotická architektura v Evropě
7. Pozdně gotické sochařství v Evropě
8. Raný nizozemský realismus a pozdně gotická malba
9. Husité a výtvarné umění, doba Jiřího z Poděbrad
10. Jagellonské umění - Pražský hrad a královský mecenát
11. Jagellonské umění - architektura 15. století v českých zemích
12. Jagellonské umění - malířství a sochařství 15. století v českých zemích
13. Umění kolem roku 1500 v Zaalpí
14. Umění kolem roku 1500 v českých zemích

Literatura

Z:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.
Z:GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.
Z:BARTLOVÁ, Milena, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Brno 2003. ISBN 80-210-3296-0.
Z:TOMAN, Rolf (ed.), Gotika: architektura, sochařství, malířství. Praha 2005. ISBN 80-7209-668-0.
D:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění středověku. Praha 1969. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).
D:KIDSON, Peter, Románské a gotické umění. Praha 1973. (edice: Umění světa).
D:HOMOLKA, Jaromír - KRÁSA, Josef - MENCL, Václav - PEŠINA, Jaroslav - PETRÁŇ, Josef, Pozdně gotické umění v Čechách: 1471-1526. Praha 1978.
D:HLOBIL, Ivo - PETRŮ, Eduard. Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992. ISBN 80-200-0385-1.
D:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 2], Architektura gotická. Praha, 2001. ISBN 80-86161-36-6.
D:ROYT, Jan, Středověké malířství v Čechách. Praha 2002. ISBN 80-246-0265-2.
D:DUBY, Georges, Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Praha 2002. ISBN 80-7203-418-9.
D:FAJT, Jiří (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006. ISBN 80-200-1399-7.
D:KUTHAN, Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první, Král a šlechta. Praha 2010. ISBN 978-80-7308-313-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi