Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 22:06:51
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy muzeologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Roman Zaoral

Anotace

Kurz podává přehled historického vývoje a současných trendů v muzeologii v oblasti ochrany, evidence a využití sbírek, muzejní legislativy a muzejního managementu. Seznamuje se zásadami osvětové a vědecké práce v muzeu a s přípravou výstav a expozic. Součástí kurzu jsou exkurze do vybraných muzejních konzervačních a restaurátorských dílen.
Studenti se budou umět orientovat ve všech oblastech muzejní práce.

Sylabus

-Systém muzeologie, terminologie.
-Dějiny muzejního fenoménu.
-Současné trendy v muzeologii, významná mezinárodní sdružení.
-Teoretická muzeologie a muzejní praxe.
-Principy muzejní selekce. Muzeálie, substitut.
-Muzejní dokumentace. Zásady vedení konzervátorské dokumentace.
-Teorie muzejní tezaurace - muzejní sbírka.
-Muzeum jako komunikační médium - relace k vědě a veřejnosti.
-Teorie prezentace. Muzejní komunikace.
-Metodika muzejní prezentace, muzejní mobiliář.
-Muzeum jako instituce. Muzejní management.
-Systém muzejnictví v České republice, Asociace muzeí a galerií.
-Vývoj muzejní konzervace.
-Současné trendy v muzejní konzervaci.

Literatura

Z:Waidacher, F.: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava 1999
Z.Beneš, J.: Základy muzeologie. Opava 1997
Z.Stránský, Z.: Muzeologie - úvod do studia. Brno 1995
D:Rydlová, E.: Zkušenosti ze stáže v muzeu Victoria & Albert v Londýně (se zaměřením na sklo a keramiku). In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. Technické muzeum v Brně, Brno 1999, s. 131-134.
D:Šimčík, A.: Počátky odborné konzervace železných artefaktů v muzeích v českých zemích. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis VI., Opava 2003, s. 81 - 92,
D:Střeštíková, M.- Šimčík, A.: Dokument z Vantaa - Evropská politika preventivní konzervace. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Brno 2003, s. 49- 53
D:Konzervátor - restaurátor: profesní kodex. In: Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu mezinárodní etiky, Metodický list. Brno 1995, s. 73 - 76.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi