Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 11:07:32
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Hydrochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Hana Kujalová, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Anotace

Kvalitativní a kvantitativní složení přírodních vod, fyzikálně-chemické vlastnosti přírodních vod, chemické reakce a rovnováhy ve vodách, anorganické látky ve vodách (hlavní kationty, toxické kovy, hlavní anionty, sloučeniny dusíku a fosforu), karbonátová chemie vodných systémů, rozpuštěné plyny, křemík, bor a radioaktivita, organické látky ve vodě, chemická a biochemická spotřeba kyslíku, celkový organický uhlík, složení, vlastnosti a klasifikace přírodních vod, pitných a užitkových vod a splaškových a průmyslových odpadních vod.

Sylabus

Přednášky:
1. Kvalitativní a kvantitativní složení přírodních a užitkových vod
2. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti přírodních a užitkových vod
3. Chemické reakce a chemické rovnováhy ve vodách
4. Anorganické látky ve vodách (hlavní kationty)
5. Anorganické látky ve vodách (toxické kovy)
6. Anorganické látky ve vodách (hlavní anionty)
7. Anorganické látky ve vodách (nutrienty - sloučeniny dusíku a fosforu)
8. Oxid uhličitý a jeho iontové formy (rovnováhy, agresivita vody)
9. Rozpuštěné plyny, křemík, bor a radioaktivita
10. Sumární stanovení organických látek ve vodách (CHSK, TOC, DOC, BSK, AOX, NEL)
11. Organické látky ve vodách (huminové látky, pesticidy, uhlovodíky, halogenderiváty, tenzidy)
12. Složení, vlastnosti a klasifikace přírodních vod
13. Složení, vlastnosti a klasifikace užitkových vod
14. Složení, vlastnosti a klasifikace odpadních vod

Seminář:
1. Obecné principy numerického řešení chemických rovnováh
2. Speciační modelování
3. Acidobazické rovnováhy a jejich numerické řešení
4. Komplexotvorné rovnováhy a jejich numerické řešení
5. Srážecí rovnováhy a jejich numerické řešení
6. Oxidačně-redukční rovnováhy a jejich numerické řešení
7. Grafické řešení chemických rovnováh

Literatura

Z: Sýkora, V.; Kujalová, H.; Pitter, P., Hydrochemie: pro studenty bakalářského studia. 1 ed.; VŠCHT: Praha, 2016, 978-80-7080-949-5
Z: Pitter P.,Hydrochemie,Vydavatelství VŠCHT,Praha 2015,9788070809280

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi