Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 12:39:49
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Distribuční sítě a stokování

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
Dr. Ing. Pavla Šmejkalová
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je rozdělen na dvě části. První přináší základní poznatky z oblasti zásobování pitnou vodou. Pozornost je věnována koncepci zásobování, jímání vody, její akumulaci a dopravě, používaným materiálům a objektům vodovodních sítí a základním pravidlům navrhování a výstavby vodárenských distribučních systémů, jejich provozování a údržbě. Druhá část se zabývá dopravou odpadních vod, materiály, provozem a údržbou stokových sítí. Je popsána konstrukce, funkce a význam základních objektů na stokové síti. Posluchači jsou seznámeni též s organizační strukturou a právními předpisy v této oblasti.

Sylabus

1. Historie vodních staveb
2. Právní předpisy
3. Koncepce zásobování vodou a potřeba vody
4. Základy hydrauliky rozvodných sítí
5. Materiály a objekty vodovodních sítí
6. Jímání vody
7. Akumulace a doprava pitné vody
8. Ochrana proti korozi a inkrustacím
9. Výstavba vodovodu, provoz a údržba
10. Pražský distribuční systém
11. Typy stokových soustav, jednotný a oddílný stokový systém
12. Materiály stokových sítí
13. Objekty a zařízení ve stokových sítích
14. Provozování a údržba stok, vliv stokového systému na čistírnu odpadních vod

Literatura

Novák J. a kol.: Příručka provozovatele vodovodní sítě. SOVAK, 2003
Kriš J. a kol.: Vodárenstvo I – Zásobovanie vodou. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006
Strnadová N., Janda: Technologie vody I. Vydavatelství VŠCHT Praha, 1999
Savic D., Banyard J. K.: Water Distribution Systems. ICE Publishing, 2011
Shammas N. K., Wang L. K.: Water Engineering – Hydraulics, Distribution and Treatment. Wiley, 2016
Hlaváč J. a kol.: Vodárenství - elektronická učebnice. Brno, 2005

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi