Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 11:02:12
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Molekulová genetika a analýza DNA

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti, zejména mechanismů a regulace přenosu genetické informace a genové exprese v prokaryotických a eukaryotických organismech. Zvláštní důraz bude kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Dalším zaměřením je porozumění variabilitě genetické informace v důsledku mutací a rekombinace. Předmět nabízí informace o nejdůležitějších metodách analýzy DNA jako je identifikace DNA, sekvenování a analýza vybraných sekvencí pomocí polymerázové řetězové reakce.

Sylabus

None

Literatura

Michael J Simmons, Peter D. Snustad: Genetika, Nakladatel: Masarykova univerzita Brno 2017
Lodish, H.; et al. Molecular cell biology, 8th ed.;W.H.Freeman & Co Ltd, 2016.
Albrets B; et al. Molecular biology of the cell, 5th ed. Garland Science, 2008.
Clark D.P. Molecular biology, Elsevier Inc., 2005.
Hitler J.M. Forensic DNA Typing, 2nd ed. Elsevier 2005.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi