Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 11:29:59
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Strukturní analýza přírodních látek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
Ing. Michal Jurášek, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na analytické metody použitelné při studiu přírodních látek, jmenovitě IČ, UV/VIS, NMR spektrometrie, MS, chiroptické metody a difrakční analýza.

Sylabus

1. Přehled metod pro strukturní analýzu přírodních látek
2. Vibračně-rotační spektrometrie
3. Ramanova spektrometrie
4. Spektrometrie v UV a viditelné oblasti světla
5. Vodíková nukleární magnetická rezonance
6. Karplusova rovnice a studium konformací
7. Interpretace spekter NMR
8. Uhlíková nukleární magnetická rezonance
9. Aplikace NMR pro studium chirálních sloučenin
10. Hmotnostní spektrometrie
11. Způsoby ionizace, fragmentační cesty
12. Chiroptické metody
13. Difrakční metody
14. Identifikace neznámé sloučeniny

Literatura

1. Böhm S., Smrčková-Voltrová S.: Strukturní analýza organických sloučenin. Skripta VŠCHT Praha 1995. (Lze vypůjčit na ústavu 342).
2. McMurry J., Organic Chemistry, 5th ed., Brooks Cole. V prodejně NTK český překlad.
3. Ning Y.-C., Structural Identification of Organic Compounds with Spectroscopic Techniques, Wiley-VCH Weinheim 2005.
4. Mictchell T.N., Costisella B., NMR-From Spectra to Structures, Springer Berlin 2007.
5. Field L.D., Sternhell S., Kalman J.R., Organic Structures from Spectra, Wiley Chichester 2008.
6. Günther H., NMR Spectroscopy, Wiley VCH Weinheim 2013.
7. Watson J.T., Sparkman O.D., Instroduction to Mass Spectroscopy, Wiley Chichester 2007.
8. Ning Y.-C., Interpretation of Organic Spectra, Wiley Cichester 2011.

9. Voltrová S.: Příklady pro cvičení ve strukturní analýze organických sloučenin, Ediční středisko VŠCHT Praha 1996.
10. Červinka O.: Chiralita a pojmy s ní související, Chemické Listy 93, 294 (1999).
11. Silverstein R.M., Bassler G.C., Morrill T.C.: Spectrometric Identification of Organic Compounds, Fifth.Ed., John Willey and Sons, Inc. New York 1991. ( MS, IR, NMR, UV).
12. Spektroskopické metody 18. svazek cyklu Organická chemie, vydalo Ediční středisko Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, Praha 1991. (NMR, MS, IR, X-ray, možnosti komplexního využití).
13. Bláha K., Frič I.: Chiroptické metody . (Část ve svazku textů přednášek pro aspiranty Chemických ústavů ČSAV, Ediční středisko ÚOCHB ČSAV, Praha 1981).
14. Z Kratochvíl B., Jenšovský L.: Úvod do krystalochemie, SNTL Praha 1987.
15. Eliel E.L.: Stereochemie uhlíkatých sloučenin, český překlad Academia Praha 1971.
16. Stoddart J.F.: Stereochemistry v knize Comprehensive Organic Chemistry, Vol. I., str. 3; Pergamon Press Ltd., Oxford, 1979.
17. Stoddart J.F.: Stereochemistry of Carbohydrates, Willey-Interscience, New York 1971.
18. McLafferty F.W.: Interpretation of Mass Spectra, W.A.Benjamin,Inc. New York 1967.
19. Fyzikálně-chemické metody, část I, II, III (redaktoři M. Buděšínský, L. Kohout), 23. svazek cyklu Organická chemie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 1999-2000 (dostupné na ústavu 342).
20. http://www.spectroscopynow.com/

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi