Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 12:18:50
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytická chemie II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Přednášky z Analytické chemie II rozšiřují a doplňují základní přehled metod probraných v předmětu Analytická chemie I. Jsou zaměřeny především na pochopení principů moderních metod instrumentální analýzy. Cvičení jsou rozdělena do dvou sekcí. První zahrnuje nejistoty výsledku kvantitativní analýzy, druhá je zaměřena na základy strukturní analýzy - řešena jsou spektra infračervené spektroskopie, NMR spektroskopie vodíků a hmotnostní spektrometrie.

Sylabus

1. Nejistoty a testování hypotéz v analytické chemii
2. Vibrační spektrometrie - reflexní a mikroskopická IR; NIR a Ramanova spektrometrie
3. NMR spektrometrie - relaxace, chemická výměna, zobrazování metodou NMR
4. Pokročilé techniky hmostnostní spektrometrie
5. Spřažené techniky 1 - GC-MS, LC-MS, CE-MS
6. Spražené techniky 2 - GC/LC-ICP-MS, speciační analýza, LC/GC-IR, LC-NMR
7. Povrchová analýza 1 - fotony, elektrony, ionty
8. Povrchová analýza 2 - rastrovací sondou (STM, AFM, SNOM)
9. Analýza chirálních látek - úvod do chirálních separací a chioptických metod
10. Kinetické metody analýzy
11. Radioanalytické metody
12. Biochemická analýza
13. Chemické senzory a biosenzory
14. Procesní analýza

Literatura

Z: Záruba a kol., Analytická chemie (1. díl ISBN 978-80-7080-950-1; 2. díl ISBN 978-80-7080-951-8), skripta VŠCHT Praha
D: Skoog, Holler, Nieman, Principles of Instrumental Analysis, Brooks/Cole Thomson Learning; 5. vydání (ISBN 9780030020780) a novější
D: Skoog, West, Holler, Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, Brooks/Cole Thomson Learning; 5. vydání (ISBN 9780030020780) a novější

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi