Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 13:30:31
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět poskytuje studentům základní informace o metodách měření vybraných fyzikálně-chemických veličin. Vybrané veličiny (teplota, tlak, objem/hustota, tepelné vlastnosti) jsou základní vstupní veličiny pro klasickou termodynamiku, na jejímž základě lze vyhodnocovat neměřitelné termodynamické vlastnosti systémů.

Sylabus

1. Mezinárodní teplotní stupnice ITS90, definice, užití.
2. Definice termodynamické teploty, definice jednotek teploty.
3. Metody přesného měření teploty, odpor. teploměry, termočlánky, atd..
4. Koncepce tlaku, generování tlaků, tlakové standardy.
5. Měření tlaků, mechanické a elektrické převodníky.
6. Vakuum, získávání vakua, vývěvy, měření vakua.
7. Metody měření volumetrických vlastností, přímé PVT metody.
8. Pyknometry, aplikace postupů, příklady zařízení pro PVT měření.
9. Nepřímé metody (vibr. hustoměr, vztlak. metody, rychlost zvuku).
10.Analýza faktorů ovlivňujících hustotu (teplota, tlak, čistota).
11.Teplo, měření tepelných efektů, kalorimetrie.
12.Čištění látek, zjišťování čistoty, nejdůležitější metody.
13.Praktická cvičení.
14.Exkurze po vybraných pracovištích ústavu.

Literatura

Z: Ivan Cibulka,Lubomír Hnědkovský,Vladimír Hynek: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření. E-skriptum (http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf)
D: odborné články citované jako odkazy na literární zdroje během výuky a v E-skriptu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi