Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 20:58:29
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy fyzikální chemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Karel Řehák, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět zahrnuje základní témata fyzikální chemie (základní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybraná témata z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, problematika popisu rychlosti chemických reakcí a základy popisu koloidních soustav.

Sylabus

1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny. Stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn a popis jeho chování.
2. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet.
3. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon.
4. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích.
5. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická. Chemický potenciál, aktivita, standardní stavy.
6. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice.
7. Gibbsův fázový zákon, rovnováha kapalina - pára v ideálních systémech, fázové diagramy.
8. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách.
9. Chemická rovnováha. Bilance chemické reakce. Rovnovážná konstanta. Iontové rovnováhy.
10.Způsoby ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce.
11.Faradayovy zákony, galvanické články, Nernstova rovnice.
12.Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce
13.Integrace rychlostních rovnic, závislost na teplotě, katalýza
14.Koloidní chemie, klasifikace koloidních soustav, mezifázové napětí a jeho důsledky

Literatura

Z:Novák J. a kol.,Fyzikální chemie - bakalářský kurz,VŠCHT Praha,2005,9788070806753
Z:Malijevský a kol.,Breviář z fyzikální chemie,VŠCHT Praha,2000,9788070802987
D:Lidmila Bartovská, Marie Šišková: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav,VŠCHT Praha,2010,9788070807453

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi