Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 10:41:24
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Potravinářské inženýrství a bioinženýrství

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 6
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Anotace

Předmět Potravinářské inženýrství a bioinženýrství je určen především studentům Fakulty potravinářské a biochemické technologie jako alternativa k předmětu Chemické inženýrství II. Předmět rozšiřuje znalosti získané v předmětu Chemické inženýrství I o popis procesů a dějů, které se nejčastěji uplatňují v potravinářském průmyslu a bioinženýrských aplikacích.

Sylabus

1. Základy mechaniky tekutin. Newtonovské a nenewtonoské kapaliny. Tok v trubkách, promíchávání.
2. Dispersní soustavy. Filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace. Sedimentace a odstřeďování.
3. Transport tepla vedením a konvekcí. Sálání.
4. Transport hmoty difusí a konvekcí. Koncentrační pole.
5. transport hmoty mezi fázemi.
6. Adsorpce: Zařízení, adsorbenty, rovnováha, kinetika.
7. Membránové procesy: Obecné principy, separace plynů.
8. Membránové procesy: Reversní osmosa, pervaporace.
10. Bilancování biochemických a biologických procesů. Stechiometrie biologických procesů.
11. Kinetika enzymových reakcí. Základní kinetické rovnice. Kinetika mikrobiálního růstu.
12. Vsádková a kontinuální kultivace mikroorganismů. Dynamika, ustálené stavy, stechiometrie.
13. Praktické způsoby kultivací mikroorganismů v kapalné a pevné fázi.
14. Mezifázový transport hmoty a tepla(l-g, l-s) v biologických processech. Řídící děj.

Literatura

Z: Šnita D. a kol.: Chemické inženýrství I. Skriptum VŠCHT Praha. Vydavatelství VŠCHT Praha 2007.
Z: Kaštánek F: Bioinženýrství. Academia, Praha 2002.
D: Bernauer B. a kol.: Membránové procesy. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2012.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi