Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 12:15:03
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Finanční matematika

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. RNDr. Carmen Simerská, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Semestrální předmět je koncipován jako kurs matematiky potřebné k porozumění podstaty finančních transakcí a investic. Zároveň seznamuje se základními pojmy z finančního světa a umožnuje tak lepší orientaci při finančním rozhodování. Předmět je doplněn praktickým využitím finančních funkcí v aplikaci EXCEL. Kurs předpokládá základní, alespoň jednosemestrální, kurs vysokoškolské matematiky a je vhodný pro studenty vysokých škol neekonomického směru.

Sylabus

1. Základní pojmy, časová hodnota peněz.
2. Úročení, základní typy, akumulační funkce.
3. Področní a smíšené úročení, efektivní úroková míra, spojité úročení.
4. Rozdělení investic, bezriziková a riziková aktiva. Kapitálový trh.
5. Příklady finančních produktů a nástrojů.
6. Finanční model, portfolio, arbitráž.
7. Finanční deriváty, nepodmíněné a podmíněné. Forward.
8. Opce. Blackův-Scholesův model.
9. Inflace, hodnotové rovnice.
10. Investiční rozhodování, ekonomické ukazatele (PV, IRR).
11. Finanční toky, číslo RPSN.
12. Anuity. Hypotéky, spoření, úmor dluhu.
13. Dluhopisy, výnosová křivka.
14. Durace dluhopisu.

Literatura

Z: Simerská C., Finanční matematika, skripta, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-915-0
Z: Radová J., Dvořák P., Málek J., Finanční matematika pro každého, Grada, 2005,ISBN 80-247-1230-X
Z: Cipra T., Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, EKOPRESS, 2005, ISBN 80-86119-91-2
D: M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance : An Introduction to Financial Engineering. Springer-Verlag, 2003, ISBN 1852333308
Z:e-sbírka, C. Simerská, Sbírka příkladů, Finanční matematika, http://www.vscht.cz/mat/FM/Financni.pdf

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi