Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 11:42:15
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Objektově orientované programování

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na objektově orientované programování, jehož principy jsou demonstrovány nejen na jazyce Java. Praktická cvičení jsou věnována základům programovacího jazyka Java. Studenti jako individuální projekt implementují jednoduchou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním.

Sylabus


 1. Datové typy, deklarace proměnných, operátory, pole a řetězce.

 2. Větvení a cykly, standardní vstup a výstup.

 3. Třídy a instance, metody a atributy.

 4. Dědičnost, překrývání a přístupová práva.

 5. Rozhraní a polymorfizmus, vnořené a vnitřní třídy.

 6. Výjimky a ošetření výjimek, práce se soubory.

 7. Balíky a archivy JAR, spouštění programu z archivu JAR a konzolové aplikace.

 8. Grafické uživatelské rozhraní a událostmi řízené programování.

 9. Zobrazení a obsluha událostí, programové vyvolání události a adaptéry.

 10. Typy komponent a jejich základní události.

 11. Akce a vlastnosti komponent, práce s kurzorem.

 12. Kontejnerové komponenty, rozmísťování komponent, používání panelů, aktualizace rozměru komponenty.

 13. Komponenty a jejich události, metody událostí.

 14. Aplety a jejich životní cyklus.


Literatura

Z:Herout P.,Učebnice jazyka Java,Kopp,České Budějovice,2010,8072323982
Z:Herout P.,Java: grafické uživatelské prostředí a čeština,Kopp,České Budějovice,2001,8072321501
D:Pecinovský R.,Java 7: učebnice objektové architektury pro začátečníky,Grada,Praha,2012,8024736655
D:Darwin I.F.,Java: kuchařka programátora: [vzory a řešení pro vaše aplikace],Computer Press,Brno,2006,8025109445

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi