Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 22.10.2021 12:24:03
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Počítačové řídicí systémy

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Anotace

Předmět Počítačové řídicí systémy se věnuje podnikovým řídicím systémům v celé podnikové hierarchii. Přitom podrobně probírá základní úrovně řízení až po střední úroveň, tj. řízení výroby. Postupně se věnuje specifikům řízení jednotlivých typů procesů od diskrétních přes kontinuální až po vsádkové a dále komunikaci operátora s řídicím systémem a databázové podpoře řízení výroby v reálném čase. Komplexním pojetím a důrazem na současné normy práce těchto systémů usnadňuje absolventům jejich zapojení do týmů realizujících a provozujících takové systémy.

Sylabus

1. Podnikové integrované hierarchické řídicí a informační systémy
2. Hardwarová a softwarová architektura hierarchických řídicích systémů
3. Řízení diskrétních výrobních procesů, programovatelné automaty
4. Praktické aspekty aplikace programovatelných automatů, připojení, programování
5. Řízení kontinuálních výrobních procesů, číslicové PSD regulátory
6. Praktické provozní modifikace a metody ladění PSD regulátorů
7. Řízení vsádkových procesů
8. Norma ISA S88 pro popis vsádkových výrob a jejich řízení
9. Informační a řídicí systémy výroby, dispečerské řízení
10. Komunikace s operátorem, systémy HMI + SCADA
11. Návrh komunikace s operátorem v programu InTouch Wonderware
12. Specifika práce s procesními daty, databáze reálného času
13. Komunikace systémů řízení výroby s podnikovými informačními systémy
14. Norma ISA S95 pro integraci výrobních a podnikových informačních systémů

Literatura

Z:Parshall J., Lamb L.B.,Applying S88:Batch Control form a User's Perspective,ISA New York,1999,978-1556177033
Z:Trevathan V.L.,A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2nd Edition,ISA NewYork,2006,978-1-55617-984-6, vybrané kapitoly

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi