Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 13:13:45
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Návrhy databázových systémů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 1 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii relačních databázových systémů, konceptuální modelování a normalizaci relačního databázového schématu a získání praktických dovedností na úrovni potřebné pro návrh databázového schématu včetně integritních omezení, pro implementaci návrhu v transakčním relačním databázovém stroji a pro práci s databázovým strojem s využitím dotazovacího jazyka SQL a jeho procedurálního rozšíření.

Sylabus

 1. Základní principy DBS, architektura SŘBD, funkce jednotlivých komponent.

 2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data.

 3. Síťový, relační, objektově-relační a objektový databázový model.

 4. Relační model dat, entity, relace, atributy, domény, schémata relačních databází.

 5. Normální formy relací.

 6. Normalizace relačního databázového modelu.

 7. Prostředí moderního relačního databázového systému typu klient-server.

 8. Datové typy, vytváření schémat, definice dat pomocí příkazů jazyka SQL.

 9. Operace s daty pomocí příkazů jazyka SQL, pohledy.

 10. Základní vlastnosti a syntaxe procedurálního rozšíření jazyka SQL.

 11. Příkazy procedurálního rozšíření jazyka SQL a deklarace proměnných v rámci databázového systému.

 12. Vytváření uložených procedur a funkcí, triggerů a sekvencí.

 13. Práce s kurzory v procedurálním rozšíření jazyka SQL.

 14. Příkazy pro definici a řízení transakcí.

Literatura

Z:Ponniah P.,Database Design and Development,Wiley-Interscience,Hoboken,NJ,2003,0471218774
D:Šimůnek M.,SQL Kompletní kapesní průvodce,Grada,Praha,1999,8071696927

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi