Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 13:12:18
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekt inženýrské informatiky I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Hana Soušková, Ph.D.

Anotace

Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům podílet se na vědecké práci Ústavu 445.
Studentům všech oborů VŠCHT umožňuje jednak rozšířit své znalosti z oblasti informatiky, nebo získat hlubší vhled do dílčích úkolů spjatých s výpočetními matodami, které pak mohou využít ve zpracování např. vlastní bakalářské práce(statistické zpracování dat, programové řešení, obrazová analýza, databázové operace a pod.).

Postup pro přihlášení na projekt: student si může vybrat konkrétní projekt z nabídky projektů Ústavu 445, které jsou vypsány v systému SIS/Výběr práce/Ústav - 445, Typ práce - Projekt. Projekt má v názvu označení BC. Nebo si přinést vlastní téma a konzultovat je s garantem předmětu, tajemníkem ústavu nebo budoucím vedoucím projektu.
Projekt lze řešit individuálně nebo týmově (2-3 studenti), záleží na domluvě s vedoucím projektu.
Projekt může být prezentován na SVK.

Sylabus

1.Formulace cílů projektu.
2.Průběžná práce na dílčích úlohách, průběžná komunikace s vedoucím, práce s literárními zdroji.
3.Hodnocení dosažených výsledků.
4.Tvorba zprávy o řešení projektu.
5.Ústní prezentace výsledků projektu.

Literatura

Z:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi