Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 20:26:06
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářská práce-restaurování

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 20
Rozsah 0 / 0 / 20
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.
Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.
Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D.

Anotace

Obsahem bakalářské práce je restaurování konkrétního předmětu včetně jeho přírodovědného a historického průzkumu.

Sylabus

Zadání bakalářské práce je voleno podle studijního oboru a zaměření studenta.

Součástí náplně bakalářské práce je:
- Popis předmětu, jeho původního použití, prostředí expozice, případně okolnosti nálezu.
- Dokumentace rozsahu a příčin poškození.
- Údaje z historických a dalších informačních zdrojů vztahujících se k restaurovanému (konzervovanému) objektu.
- Zhodnocení historických a uměleckých souvislostí technologie výroby, užití a významu objektu.
- Stanovení cílů a koncepce restaurování (konzervování); postupů práce, metod dokumentace. -
- Identifikace materiálů, povlaků, korozních produktů, tmelů, technologických hmot atd.
- Ověření restaurátorských a konzervátorských postupů na vzorcích.
- Konzultace na specializovaných pracovištích.
- Plastické a grafické studie pro potřeby rekonstrukce či doplňování.
- Restaurování poškozených a chybějících částí.
- Popis materiálového řešení a technologií použitých při restaurování.
- Řešení povrchových úprav a konzervace předmětu.
- Opatření k zajištění dlouhodobé životnosti a stanovení režimu údržby předmětu.
- Vypracování restaurátorské zprávy.

Literatura

Z Literatura dle literární rešerše k danému předmětu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi