Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 20.10.2019 08:59:25
verze: 4609
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Seminář semestrální práce V - textil

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, zimní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 4 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Bc. Jana Bureš Víchová, DiS.

Anotace

Seminář slouží ke konzultacím při průzkumu a ke zpravování textilně-technologického rozboru objektu restaurovaného v rámci předmětů Semestrální práce V a Bakalářská práce-restaurování. Zaměření semináře a zpracování písemné práce na zadané téma má za cíl rozšířit znalosti v oboru konzervování-restaurování textilu.

Sylabus

Chemicko-technologický průzkum textilního objektu určeného k restaurování v rámci bakalářské práce a vypracování restaurátorského záměru:
Průzkum a dokumentace restaurovaného předmětu z hlediska:
1. výtvarného
• kresebná dokumentace - zakreslení rozměrů (kóty), detaily poškození, studie původního vzhledu a výzdoby, technický výkres k jednotlivým technikám
• fotodokumentace - zachycení celku a detailů při převzetí práce, v průběhu práce a po ukončení
2. uměleckohistorického
• vstupní uměleckohistorický rozbor, studium zdrojů (datace, provenience, rekonstrukce vzhledu, ikonografie)
• vypracování uměleckohistorické části restaurátorské zprávy
3. textilně technologického
• odběr vzorků
• vazebný rozbor materiálu
• rozbor přízí
• identifikace vláken (mikroskopie)
• analýza netextilních materiálů
• barvení pomocných materiálů

Literatura

Z: Flury-Lemberg, M. Textile Conservation and Research; Abegg-Stiftung: Bern, 1988 ISBN 3-905014-02-5
Z: Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980.
D: C.I.E.T.A.: Vocabulary of Technical Terms, Fabrics; CIETA: Lyon, 1964.
Z: Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemical Principles of Textile Conservation; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999 ISBN 0-7506-2620-8.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi