Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 22:07:53
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výtvarné cvičení IV

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant ak. Mal. Alina Jašková
MgA. Milan Krajíček
Josef Sedmík, ak.mal.

Anotace

Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v plastických, grafických, malířských a fotografických studií objektů a jejich detailů podle oboru studenta..

Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
- Výtvarné zpracování motivů k řemeslným technikám.
- Plastické a grafické studie k ročníkové práci na restaurované památce; doplňování, rekonstrukce.
- Studie lidské figury v pohybu.
- Studie figury s drapérií.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
- Plastické, kresebné a malířské osvojování tvaru, plasticity, perspektivy, dekoru a barvy.
- Plastické, kresebné a malířské studie předmětů, lebky člověka a zvířete.
- Kresba tužkou, rudkou, uhlem.
- Malba temperovými barvami, akvarel.
- Modelování z hlíny.


*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
• Realistické studie krajkářských a tkalcovských technik
• Kresebné procvičování technického zobrazování jednotlivých textilních technik
• Kresebná dokumentace historických textilií

Literatura

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
Z: KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M.: Velký obrazový lexikon módy. Praha: Artia 1966.
Z: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X
D: BALEKA, J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5
D: BRAUN, J. Die liturgische Paramente in Gegenwart und Verzierung, Freiburg im Breisgau, 1924
D: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7
D: Móda: z dějin odívání 18., 19., a 20. století: sbírka Kyoto Costume Institute. Praha: Slovart; Köln: Taschen, 2003. ISBN 3-8228-2624-3
D: PARRAMÓN, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9
D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi