Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 11:54:17
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Moderní české dějiny

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Jan Tuček

Anotace

Předmět je zaměřen na problémy vývoje a transformací české společnosti (z hlediska sociálního, hospodářského i politického) od počátků 19. století do rozpadu východního bloku.

Sylabus

1. Co jsou „moderní dějiny“? Vymezení hlavních pojmů.
2. Formování občanské společnosti, parlamentarismu a ústavnosti v rakouské monarchii v polovině 19. století.
3. Od Palackého k Masarykovi. Austroslavismus, nacionalismus a politizace veřejného života.
4. Vznik samostatné Československé republiky – náhoda či nevyhnutelnost? Mnohost interpretací.
5. Polský a maďarský převrat v konfrontaci s československým.
6. Češi a Němci.
7. Hospodářství, společnost a politika První republiky.
8. Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava.
9. Mezi osvobozením a Vítězným únorem.
10. Od lidové demokracie k socialismu v kontextu sovětského bloku.
11. Socialistický realismus.
12. Československý pokus o reformu komunismu.
13. Normalizace.
14. Rozpad sovětského bloku.

Literatura

Z: KÁRNÍK, Z., Malé dějiny československé (1867-1939), Praha: Dokořán, 2008, ISBN 978-80-7363-146-8
Z: LNĚNIČKOVÁ, J., České země v době předbřeznové: 1792-1848, Praha: Libri, 1999, ISBN 80-85983-27-3
Z: VYKOUKAL, J., Litera, B., Tejchman, M., Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha: Libri, 2000, ISBN 80-85983-82-6
D: GEBHART, J., KUKLÍK, J., Dramatické i všední dny protektorátu, Praha: Themis, 1996, ISBN 80-85821-35-4
D: VEBER, V., Osudové únorové dny 1948, Praha: NLN, 2008, ISBN 978-80-7106-941-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi