Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 12:20:56
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy práva

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Klára Adámková
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních právních principů a pojmů. Základ tvoří seznámení s několika
nejdůležitějšími právními odvětvími a jejich základními instituty a postupy.

Sylabus

1. Úvod do problematiky - teorie a základní principy
2. Systém a prameny práva
3. Základní lidská a občanská práva a povinnosti
4. Občanskoprávní vztahy
5. Závazky - vznik, změna, zánik, zajištění, prodlení, promlčení
6. Smlouvy - náležitosti, podnikatelské a spotřebitelské
7. Právo obchodních korporací
8. Pracovní právo
9. Závazky z pracovního poměru a jiná práva a povinnosti dle zákoníku práce - odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
10. Správní právo
11. Činnost veřejné správy
12. Uplatňování a ochrana práva
13. Mýty a fakta, závěrečné shrnutí problematiky
14 Test


Literatura

R: Šíma; Suk: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 4. vydání
R: Janků a kol.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 11. vydání
A: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
A: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
A: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
A: Zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění
A: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi