Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 12:45:27
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy finančního managementu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Ludmila Pichaničová, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou finančního managementu, základními problémy finančního rozhodování a metodickými postupy využívanými ve finanční analýze a tvorbě finančních plánů. Dalším cílem výuky je,aby student porozuměl finančním procesům a uměl řešit elementární finanční problémy.Kromě toho je cílem vysvětlení podstaty a fungování finančních trhů, souvislost finančních trhů s financemi podniku.Neméně ambiciózní je vysvětlení podstaty finančních produktů a jejich aplikace ve financích podniku (resp. osobních financích).

Sylabus

1. Přehled finančního systému, primární a sekundární trhy, dokumenty finančních trhů.
2. Obecná charakteristika obchodních společností (osobní, smíšené, kapitálové).
3. Akciová společnost, druhy akcií, kurs akcie, odebírací právo, rozdělování zisku.
4. Co znamená investovat peníze, present value, výnos do doby splatnosti,investice do obligací a jiných dlužních úpisů.
5. Oceňování cenných papírů, prognozování dividend, míra kapitalizace.
6. Kritéria pro hodnocení investičních příležitostí, riziko a výnosy.
7. Teorie portfolia pro pokročilé, volba optimálního portfolia.
8. Faktor beta a model CAPM, tržní a netržní riziko.
9. Podílové listy, investiční společnosti a investiční fondy.
10. Burzy a burzovní obchody, ukazatele vývoje cen cenných papírů.
11. Typy spekulací na trhu cenných papírů, technika spekulací s opcemi.
12. Projekt, zhodnocení projektu, analýza citlivosti, simulace „ Monte Carlo".
13. Financování korporace a efektivní trhy, teorie racionálních očekávání.
14. Mezinárodní finance, financování zahraničních operací.

Literatura

Z KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance Praha C.H. Beck 2010 978-80-7400-194-9
Z Z REVENDA, Z. -- MANDEL, M. -- KODERA, J. -- MUSÍLEK, P. -- DVOŘÁK, P. Peněžní ekonomie a bankovnictví Praha Management Press 2012 978-80-7261-240-6
D JÍLEK, J. Finanční trhy a investování Praha Grada 2009 978-80-247-1653-4
D DVOŘÁK, P. Deriváty Praha Oeconomica 2006 80-245-1033-2
D EHRHARDT, M. C. -- BRIGHAM, E. F. Corporate finance : a focus approach Mason South-Western/Cengage Learning 2011 978-1-4390-7808-2VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi