Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.10.2021 13:04:35
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Evropské dějiny

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Jan Tuček

Anotace

Předmět přibližuje základní jevy z kulturního, sociálního a hospodářského vývoje evropské civilizace a seznamuje posluchače s pojmoslovím a principy historické vědy. Předmět doplňuje základní kontext historického vývoje pro potřeby předmětů z dějin umění určených pro restaurátory a konzervátory.

Sylabus

1. Úvodní hodina.
Principy historického bádání a problém objektivity v historiografii.
2. Mezi antikou a středověkem.
Rozpad římského impéria, stěhování národů, germánská Evropa.
3. Křesťanství.
Principy křesťanství, christianizace, formování církevní organizace.
4. Křesťanské univerzum.
Přenesení císařské koruny na západ Karlem Velikým, Evropa kolem roku 1000.
5. Středověká společnost.
Učení o trojím lidu – „středověká sociologie“, stavovská společnost.
6. Život ve městě.
Vymezení pojmu středověké město, sociální a hospodářská struktura evropských měst.
7. Poddanství.
Život na venkově, struktura venkovské společnosti, právní principy poddanství.
8. Modely organizace státní moci.
Lenní systém, dualismus moci, absolutismus.
9. Humanismus.
Ze „slzavého údolí“ středověku k antropocentrismu?
10. Krize 14. století.
Avignonské papežství, papežské schisma, konciliarismus.
11. Reformace.
Česká reformace, evropská reformace 16. století, reforma katolické církve.
12. Evropa v 17. století.
Třicetiletá válka a její důsledky.
13. Osvícenství.
Proměny v chápání společnosti, osvícenský absolutismus a reformy.
14. Formování moderních národů.
Liberalismus, národní hnutí, společnost 19. století.

Literatura

Z: LE GOFF, J., SCHMIDT, J.-C. eds, Encyklopedie středověku, Praha: Vyšehrad, 2008, ISBN 978-80-7021-917-1
Z: SCHULZE, H., Stát a národ v evropských dějinách, Praha: NLN, 2003, ISBN 80-7106-393-2
D: BLACK, J., Evropa osmnáctého století, Praha: Vyšehrad, 2003, ISBN 80-7021-376-0
D: COLLINS, R., Evropa raného středověku 300-1000, Praha: Vyšehrad, 2005, ISBN 80-7021-660-3
D: MUNCK, T., Evropa sedmnáctého století: 1598-1700, Praha: Vyšehrad, 2002, ISBN 80-7021-508-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi