Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 12053
idvazba: 19838
šablona: stranka
čas: 15.8.2020 22:03:44
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Makromolekulární chemie

Makromolekulární chemie

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných tvůrčích pracovníků s praktickými i teoretickými znalostmi v oblasti syntézy a modifikace převážně organických polymerů a se znalostmi fyzikálně–chemických a chemicko-inženýrských principů technologických procesů, zpracování a aplikací polymerů. Cílem je prohloubení chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských poznatků absolventa, který bude schopen samostatné tvůrčí činnosti a rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nejen v chemii a zpracování polymerů, ale i v řadě příbuzných či interdisciplinárních oborů. Jedná se především o prohloubení znalostí z makromolekulární chemie, fyzikální chemie a z fyziky polymerů a z chemických aspektů zpracování polymerů, které jsou nezbytné pro řešení problémů spojených se syntézou polymerů, jejich charakterizací a aplikací. Nezanedbatelnou součástí získaných dovedností je dokonalá znalost informačních technologií. Obor je zacílen na detailní studium polymerizačních procesů, přípravy, vlastností a použití homopolymerů a kopolymerů amidů, imidů, esterů, olefinů a dalších speciálních polymerů často zacílených na biomedicinu a dále na přípravu směsí polymerů, vulkanizaci a kovulkanizaci kaučuků, síťování termoplastů, strukturu polymerních sítí, degradaci a stabilizaci polymerů, zvýšení životnosti polymerních materiálů, jejich recyklaci, biodegradaci apod. Obor se především zabývá přípravou plastů na podkladě polymerace cyklických monomerů, přípravou polyamidů, polyesteramidů a polyesterů včetně jejich medicinálního použití a biodegradace, studiem katalytické polymerace olefinů a jejich kopolymerace s CO2, přípravou a studium vlastností polymerních membrán, vulkanizací a kovulkanizaci kaučuků a síťováním termoplastů, společně se zpracováním polymerních odpadů.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu věnovaném makromolekulárním látkám a polymerním materiálům na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích příslušných průmyslových podniků, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie (čtyřletá) (kód P1417)
Kód oboru 1405V002
Bližší informace na ústavech Ústav chemické technologie restaurování památek
Ústav polymerů
 
 
Aktualizováno: 9.4.2015 14:24, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit mobilní verzi