Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Studium → Magisterské studium
iduzel: 12051
idvazba: 14295
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 21:31:44
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

Technologie konzervování a restaurování

Technologie konzervování a restaurování

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní plán navazuje na tříletý bakalářský obor Technologie konzervování a restaurování VŠCHT Praha. Mohou jej také studovat absolventi bakalářského studia jiných oborů na VŠCHT Praha, případně z jiných fakult s příbuzným zaměřením. Studijní plán profiluje absolventa podle jeho zájmu o jednotlivé materiály (sklo a keramika, kovy, stavební hmoty, syntetické i přírodní polymery (dřevo, papír) a fotografické materiály). Velký důraz je kladen na samostatnou praktickou činnost studentů v rámci laboratorních projektů a diplomové práce.

Uplatnění

Absolventi magisterského studia oboru nacházejí uplatnění v restaurátorských a konzervátorských pracovištích muzeí, galerií, archivů, knihoven nebo v ústavech památkové péče především jako technologové, popřípadě výzkumní pracovníci. Dále se mohou uplatnit v průmyslu zaměřeném na produkci materiálů a technologií pro ochranu a konzervování památek nebo v obchodních společnostech zaměřených svojí činností na tuto oblast. Vzhledem k univerzálnímu chemickému materiálovému vzdělání nacházejí absolventi uplatnění také v oblasti technických aplikací materiálů.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví (kód N2828)
Kód oboru 2801T016
Bližší informace na ústavech Ústav chemické technologie restaurování památek
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 
Aktualizováno: 9.4.2015 14:21, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit mobilní verzi