Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Studium → Ukázky studentských prací
iduzel: 42823
idvazba: 46635
šablona: stranka
čas: 15.8.2020 21:38:35
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ukázky studentských prací

Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Náplní semestrálních prací a bakalářské práce je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Cílem těchto prací je prohlubování řemeslných dovedností, technologických znalostí a procvičení práce s literaturou, spolupráce s humanitně i přírodovědně vzdělanými pracovníky, restaurátory, případně i dalšími odborníky. V závěrečné bakalářské práci již studenti samostatně aplikují nabyté znalosti a výtvarné i řemeslné dovednosti.

  • Semestrální práce zaměřené na konzervování archeologického textilu probíhají v Restaurátorských dílnách Správy Pražského hradu.
  • Semestrální práce zaměřené na restaurování historických textilií probíhají na Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních řemesel v Praze.
  • Předměty pro restaurování jsou zapůjčovány z významných institucí, jako je Národní muzeum, Muzeum hl. města Prahy, Arcibiskupství pražské aj.

Archeologické textilie

Nálezová situace Postup konzerování  Stav po konzervování
textil01 (originál) textil02 (originál) textl03 (originál)

Restaurování dámských šatů

Stav před restaurováním Čištění
textil04 (originál) textil05 (originál)
 Adjustace  Stav po restaurování
textil06 (originál) textil07 (originál)

Aktualizováno: 20.4.2018 14:36, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi