Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Studium → Témata závěrečných prací → Témata disertačních prací
iduzel: 25329
idvazba: 32123
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 11:12:39
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2018/2019

Makromolekulární chemie

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Degradace a ochrana polymerních objektů v exteriéru

Knotek Vítězslav, Ing. Ph.D. ( Vit...@vscht.cz)
Umělecké objekty z polymerních materiálů umístěné v exteriéru jsou vystaveny působení povětrnosti a podléhají degradaci. Práce se bude zabývat studiem těchto degradačních procesů, především u polyesterových a epoxidových pryskyřic. Jedním z cílů bude návrh vhodné dlouhodobé ochrany objektů pomocí moderních nátěrových systémů.

Interakce barevné vrstvy a papírové podložky

Ďurovič Michal, doc. Dr. Ing. ( Mic...@vscht.cz)
Barevná vrstva různých malířských technik na papírové podložce (akvarel, kvaš, pastel) podléhá pozvolné degradaci stejně jako samotný lignocelulózový nosič.
Cílem této práce bude studium vzájemného působení jednotlivých složek barevné vrstvy vybraných malířských technik a papírového nosiče během umělého stárnutí.
Pozornost bude věnována také vlivu elektromagnetického záření, plynných polutantů a některých konzervačních metod používaných při konzervaci papíru na tento proces.

Organické přísady do malt

Novák Michal, Ing. Ph.D. ( nov...@vscht.cz)
V historii byla během přípravy malt používána celá řada přísad organického charakteru. Vliv některých přísad byl již v minulosti popsán, u celé řady z nich však různí autoři udávají zcela opačné účinky. Tato práce bude zaměřena na studium vlivu jednotlivých organických přísad a na možnosti jejich náhrady syntetickými látkami s obdobným účinkem.

Zpevňování dřevěných památek

Kučerová Irena, Ing. Ph.D. ( kuc...@vscht.cz)
Zpevňování dřeva se stále provádí především na základě empirických poznatků. Proto cílem této práce je hlubší poznání vlivu fyzikálně-chemických vlastností konsolidantu na jeho penetraci strukturou dřeva a způsobu jeho distribuce ve dřevě a najít metody vhodné pro studium penetrace konsolidantu do dřeva
Aktualizováno: 22.2.2017 10:06, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi