Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → O ústavu → Lidé → Bureš Víchová Jana, Bc., DiS.
iduzel: 59029
idvazba: 69462
šablona: stranka
čas: 27.3.2023 16:37:54
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 59029
idvazba: 69462
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'restauro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 59029
path: 8548/4167/1406/1935/59036/7725/59029
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bc. Jana Bureš Víchová, DiS.

E-mail:      Jana.Bures.Vichova@vscht.cz

Telefon:    +420 220 444 154

Místnost:  A 63a

Pozice

odborný pracovník III

Materiálové zaměření

Vzdělání

 • 2005-2009 VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie; studijní obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů; téma bakalářské práce: Restaurování závěsného svitku Kannon Bosatsu – I (2009 – titul Bc.)
 • 2002-2005 Vyšší odborná škola textilních řemesel, Praha; studijní obor: Konzervování a restaurování textilií; téma absolventské práce: Restaurování pláštíku na Tóru (2005 – titul DiS.)
 • 1999-2003 Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní; studijní obor: Textilní a oděvní návrhářství; téma bakalářské práce: Vzorování tkanin na ručním tkalcovském stavu (2003 – titul Bc.)

Licence

 • povolení Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi;
  č. j.: 11883/2007

Zaměstnání

 • od 2018 Ústav chemické technologie restaurování památek; odborný pracovník III
 • 2006-2010 a 2012-2015 Židovské muzeum v Praze, restaurátorská dílna textilu; konzervování a restaurování synagogálních textilií, preventivní konzervace
 • od 2005 OSVČ – restaurování a konzervování historického textilu; spolupráce: Archeologický ústav AV ČR Praha, Náprstkovo muzeum a Historické muzeum – Národní muzeum v Praze, Židovské muzeum v Praze, Národní památkový ústav v Českých Budějovicích (státní zámky Hluboká a Kratochvíle), Muzeum hl. m. Prahy, Oblastní muzeum v Chomutově

Pedagogická činnost - výuka

 • Textilně technologický průzkum
 • Semestrální práce – restaurování I-IV (2008-2017)

Vybrané publikace

 • Krejčí, J., Škrdlantová, M., Drábková, K., Bureš Víchová, J. Vlastnosti adheziv z hlediska podlepování historických textilií. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 10(2) 2020, 58-62, ISSN 2571-4384.
 • Krejčí, J., Valentová, M., Bureš Víchová, J.  Škrdlantová, M., Drábková, K. Barvení polyamidových textilií. Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 2020, 5-11. ISSN 1804-1752.
 • Březinová, H., Bravermanová, M., Bureš Víchová, J. High Medieval textiles of Asian and Middle Eastern provenance at Prague Castle, Czech Republic. Archaeological Textiles Review, University of Copenhagen, 62/2020, 126-143. ISSN 2245-7135
 • Březinová, H., Bravermanová, M., Bureš Víchová, J. Textilie z tumby sv. Václava. Archaeologia historica, Masarykova univerzita, Brno, 45(1) 2020. ISSN 0231-5823.
 • Březinová, H., Bravermanová, M., Bureš Víchová, J. The Structure of Archaeological Textiles from the Early and High Middle Ages in Finds from the Czech Republic (part 2). Vlákna a textil - Fibres and Textiles, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 26(3) 2019, 3-9, ISSN 1335-0617.
 • Březinová, H., Bravermanová, M., Bureš Víchová, J. The Structure of Archaeological Textiles from the Early and High Middle Ages in Finds from the Czech Republic (part 1). Vlákna a textil - Fibres and Textiles, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 26(1) 2019, 14-23, ISSN 1335-0617.
 • Bureš Víchová, J., Drábková, K., Plátková, A. Restaurování pohřebních šatů – využití kombinace různých metod. Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 2017, 9-14.
 • Škrdlantová, M., Drábková, K., Bureš Víchová, J. Konzervování nosítek ze sbírek Pražského hradu. Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 2015, 117-123.
 • Škrdlantová, M., Víchová, J. Restaurování-konzervování textilií v kombinaci s jiným materiálem. Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 2010, 3-8.
 • Svobodová, J., Ševčíková, T., Víchová, J. Restaurování závěsného svitku Kannon Bosatsu. Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů / Hradec Králové, Technické muzeum v Brně, 2009, 73-76.

Účast na projektech

 • Konzervování archeologických textilií, MK ČR (NAKI II), člen řešitelského týmu. Nositel: VŠCHT Praha (2020-2022).
 • Vývoj metod podlepování historických textilií, MK ČR (NAKI II), člen řešitelského týmu. Nositel: VŠCHT Praha (2018-2021).
 • Vývoj metod konzervování pečetí a jejich textilních závěsů, MK ČR (NAKI II), člen řešitelského týmu. Nositel: Národní archiv (2016-2020).
Aktualizováno: 26.4.2021 14:22, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi