Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Uchazeč
iduzel: 56741
idvazba: 66339
šablona: stranka
čas: 14.6.2024 19:48:18
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 56741
idvazba: 66339
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'restauro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uchazec'
iduzel: 56741
path: 8548/4167/1406/1935/56741
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Uchazeč

Ve spolupráci s Ústavem kovových materiálů a korozního inženýrství a Ústavem skla a keramiky zajišťujeme dva bakalářské a jeden magisterský studijní program.

Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

- tříletý bakalářský studijní program
Tento mezioborový bakalářský program vám dá možnost stát se odborníky pro oblast památkové péče. Získáte expertní znalosti nejen z přírodovědných, technologických a materiálových předmětů, ale i uměleckohistorické vzdělání. Velký důraz klademe také na získání praktických laboratorních dovedností i na samostatnou praktickou činnost studentů. 

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

- čtyřletý bakalářský studijní program
Profesionální konzervování a restaurování vyžaduje nejen historicko-umělecké a řemeslné vzdělání, ale také vzdělání přírodovědně-technologické a chemické materiálové. Osou studia je pět semestrálních prací a bakalářská práce, které učí studenty aplikovat získané poznatky na reálné památkové objekty. Tyto práce mají náležitosti restaurátorských zpráv a jsou vedeny restaurátorem s licencí a pedagogem z VŠCHT Praha. Absolventi je mohou využít při žádosti na Ministerstvo kultury ČR o povolení k restaurování kulturních památek (tzv. licenci k restaurování).

Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

- dvouletý navazující magisterský studijní program
Jako absolventi tohoto magisterského studijního programu budete schopni působit především jako technologicky vzdělaní odborníci s potřebnými humanitními znalostmi v oblasti restaurátorských a konzervátorských prací na objektech kulturního dědictví. V závislosti na zaměření, které si sami zvolíte, získáte hluboké znalosti struktury jednotlivých materiálů památkových objektů, jejich vlastností a chování v nejrůznějších podmínkách. Pochopíte degradační a korozní děje, poznáte způsoby a materiály vhodné pro konzervování, restaurování a obnovu historických staveb, uměleckých děl, objektů uměleckého řemesla, archeologických nálezů i archivních a knihovních fondů. Budete umět posoudit a vyhodnotit rizika navrhovaných konzervátorských a restaurátorských postupů nejen z hlediska technologického, ale i podle obecných požadavků památkové péče.

Aktualizováno: 26.11.2020 13:53, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi