Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → O ústavu → Lidé → Křenková Zuzana, Mgr.
iduzel: 17093
idvazba: 21083
šablona: stranka
čas: 27.3.2023 15:49:17
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17093
idvazba: 21083
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'restauro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 17093
path: 8548/4167/1406/1935/59036/7725/17093
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.

originál

E-mail:       Zuzana.Krenkova@vscht.cz

Telefon:     +420 220 443 683   

Místnost:   A 64

Pozice

odborný asistent

Zaměření

 • Dějiny umění

Vzdělání

 • 2008-2016 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, postgraduální studium, téma disertační práce: Architektura klášterů františkánů observantů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Horní Lužici (2016 - Ph.D.)
 • 2001-2007 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, magisterské studium
  (2007 - Mgr.)

Zaměstnání

 • od 2013 VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek
 • od 2006 samostatná činnost - výzkum památek a sídel, stavebně historické průzkumy, archivní průzkumy, výzkum pro rekonstrukci a restaurování památek
 • 2007-2009 Národní památkový ústav, ú.o.p. v Praze - oddělení evidence a dokumentace

Výzkumné pobyty

 • říjen 2011 - leden 2012: Universytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki
 • březen 2011 – květen 2011: Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte
 • září 2010 – listopad 2010: Technische Universität Dresden, Institut für Kunst und Musikwisseschaft
 • srpen 2009 - listopad 2009: Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Kunstegeschichte
 • říjen 2006 – duben 2007: Universytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki

Pedagogická činnost - výuka

 • Dějiny umění středověku
 • Dějiny umění novověku
 • Dějiny českého výtvarného umění

Profesní organizace

International Council of Museums (ICOM)

Účast na projektech

 • od 2016: České umění 50. – 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (VŠCHT)
 • od 2016: Restaurování mozaik tzv. České mozaikářské školy ze skla a kamene, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (VŠCHT)
 • 2013–2015: Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování – konzervování středověkého a archeologického skla, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI (VŠCHT)
 • 2011–2014: Industriální topografie České Republiky, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI (ČVUT)
 • 2009–2011: Architektura klášterů františkánů observantů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Horní Lužici v druhé polovině 15. století, Grantová agentura University Karlovy (FF UK)

Vybrané publikace

Články

 • Křenková, Z.: Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu. Zprávy památkové péče 77, 2017, č. 3, s. 254–259.
 • Křenková, Z., Říhová, V.: Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy. Zprávy památkové péče 77, 2017, č. 3, s. 207–218. 
 • Říhová, V., Křenková, Z.: Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa. Zprávy památkové péče 77, 2017, č. 3, s. 303–313.
 • Křenková, Z., Říhová, V.: Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě. Theatrum historiae 20, 2017, s. 193–222.
 • Říhová, V., Křenková, Z.: Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera – přehled monumentálních zakázek. Staletá Praha 33, 2017, č. 1,  31–59.
 • Říhová, V., Křenková, Z., Klazar, J.: Mozaika pro kostel Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Ke spolupráci Vitkora Foerstera, Pantaleona Majora a Desideria Lenze. In: Památky Jižních Čech 8, České Budějovice 2017, 135–149.
 • Křenková, Z.: Klášter františkánů-observantů v Kamenci. Problematická královská fundace v Horní Lužici. Studia Mediaevalia Bohemica 8, 2016, č. 1, č. 89–123.
 • Křenková, Z.: Nejstarší dějiny a podoba konventu františkánů observantů v Horažďovicích, Jihočeský sborník historický, 2016, sv. 85, s. 7–29.
 • Říhová, V., Křenková, Z.: Archivní fondy podniku Českého fondu výtvarných umění Dílo. Písemné prameny pro výzkum umění ve veřejném prostoru socialistického Československa. Opuscula historiae atrium, 2016, č. 2, s. 104–119.
 • Křenková, Z., Říhová, V.: Stavebněhistorický průzkum usedlosti čp. 2 v Trstěnici. In: Kmošek, J., Křenková, Z., Bryol, R. (eds.): Průzkum a dokumentace památek lidové architektury / The Survey and Documentation of Vernacular Architecture Monuments / Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016, s. 22–59.
 • Křenková, Z., Říhová, V.: Stavebněhistorický průzkum roubeného domu a polygonální stodoly usedlosti čp. 97 v Čisté. In: Kmošek, J., Křenková, Z., Bryol, R. (eds.): Průzkum a dokumentace památek lidové architektury / The Survey and Documentation of Vernacular Architecture Monuments / Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016, s. 60–95.
 • Křenková, Z., Říhová, V.: Stavebněhistorický průzkum lidové architektury – metodika a její využití u objektů v Čisté čp. 97 a Trstěnici čp. 2. In: Kmošek, J., Křenková, Z., Bryol, R. (eds.): Průzkum a dokumentace památek lidové architektury / The Survey and Documentation of Vernacular Architecture Monuments / Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016, s. 12–21.
 • Křenková, Z., Kmošek J., Kmošek, V., Kraut, J.: Koncepce udržitelné péče a prezentace lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí – obec Trstěnice. in: Kmošek, J., Křenková, Z., Bryol, R. (eds.): Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury / The Possibilities of Presentation and Sustainable Care for Vernacular Architecture Monuments / Möglichkeiten der Präsentation und der nachhaltigen Pflege von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016, s. 120–135.
 • Křenková, Z.: Konvent františkánů observantů ve středověkém Uherském Hradišti. Slovácko, společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí 57, 2015, s. 169–182.
 • Křenková Z., Říhová V.: Náhrobní monument Půty z Lichtenburku v Jemnici a jeho reflexe v pramenech. Vlastivědný věstník moravský 66, 2014, s. 238–245.
 • Křenková, Z.: Die Wandmalerei in der ehemaligen Kirche der Franziskaner-Observanten in Jamnitz und ihr schlesischer Hintergrund. In: Quart, Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Universytetu Wrocławskiego, 2013, s. 20–35.
 • Křenková Z., Říhová V.: K historii kostela sv. Jakuba Většího v Dolním Lánově. In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, 2013, s. 77–89.
 • Křenková Z., Řepa T.: Kaple Božího hrobu při bývalém konventu františkánů s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci. In: Daniel, L., Hradil, F. (eds.), Město v baroku, baroko ve městě, Suplementum Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 304, Olomouc 2012, s. 113–119.
 • Křenková Z., Říhová V.: Křížová cesta u františkánů v Moravské Třebové – dva prameny pro vznik sochařského díla. In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska, 2012, sv. 13, s. 147- 157.
 • Křenková Z.: K nejstarším dějinám a podobě kláštera františkánů observantů v Krupce. In: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 176-185.
 • Křenková Z.: Nově nalezená malba v bývalém kostele františkánů observantů v Jemnici a její slezské východisko. In: Památky Vysočiny, sborník NPÚ ÚOP v Telči 2011, Telč 2012, s. 126-139.
 • Křenková Z.: Pohřebiště pánů z Vřesovic v zaniklém klášteře františkánů observantů v Krupce. In: Zprávy a studie regionálního muzea v Teplicích, č. 29, 2012, s. 109- 114.

Monografie

 • Kmošek, J., Křenková, Z., Bryol, R. (eds.): Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury / The Possibilities of Presentation and Sustainable Care for Vernacular Architecture Monuments / Möglichkeiten der Präsentation und der nachhaltigen Pflege von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016.
 • Kmošek, J., Křenková, Z., Bryol, R. (eds.): Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury / The Transfer and Reconstruction of Vernacular Architecture Monuments / Transferierung und Rekonstruktion von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016.
 • Kmošek, J., Křenková, Z., Bryol, R. (eds.): Průzkum a dokumentace památek lidové architektury / The Survey and Documentation of Vernacular Architecture Monuments / Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016.

Aktualizováno: 18.12.2019 15:36, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi