Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → O ústavu → Lidé → Křenková Zuzana, Mgr.
iduzel: 17093
idvazba: 21083
šablona: stranka
čas: 3.3.2024 07:54:44
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17093
idvazba: 21083
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'restauro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/lide/krenkovz'
iduzel: 17093
path: 8548/4167/1406/1935/59036/7725/17093
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.

originál

E-mail:       Zuzana.Krenkova@vscht.cz

Telefon:     +420 220 443 683   

Místnost:   A 64

Pozice

odborný asistent

Zaměření

 • Dějiny umění středověku a raného novověku, archivní průzkumy pro obnovu stavebních památek a restaurování, historické technologie, moderní materiály ve výtvarném umění

Vzdělání

 • 2019: PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny výtvarného, rigorózní řízení: uznání doktorské státní závěrečné zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky a disertační práce jako rigorózní práce
 • 2008–2016: Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny výtvarného umění, téma disertační práce: Architektura klášterů františkánů observantů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Horní Lužici
 • 2001–2007: Mgr. – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor teorie a dějiny výtvarného umění, téma magisterské práce: Architektura klášterů františkánů observantů ve Slezsku v druhé polovině 15. století 

Zaměstnání

 • od 2013 VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek
 • od 2006 samostatná činnost - výzkum památek a sídel, stavebně historické průzkumy, archivní průzkumy, výzkum pro rekonstrukci a restaurování památek
 • 2007-2009 Národní památkový ústav, ú.o.p. v Praze - oddělení evidence a dokumentace

Výzkumné pobyty

 • říjen 2011 - leden 2012: Universytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki (MŠMT)
 • březen 2011 – květen 2011: Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte (AKTION)
 • září 2010 – listopad 2010: Technische Universität Dresden, Institut für Kunst und Musikwisseschaft (Herbert Quandt-Stiftung)
 • srpen 2009 - listopad 2009: Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Kunstegeschichte (DAAD)
 • říjen 2006 – duben 2007: Universytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki (MŠMT)

Profesní organizace

International Council of Museums (ICOM)

Účast na projektech

 •  od 2023: řešitelka projektu Poválečné umění v architektuře – evidence a moderní materiály, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI III (VŠCHT)
 • 2020–2022: spoluřešitelka projektu Paměť hřbitovů: Průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (UPCE)
 • 2019–2022: členka řešitelského týmu projektu Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (UPOL, UPCE)
 • od 2016: České umění 50. – 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (VŠCHT)
 • od 2016: Restaurování mozaik tzv. České mozaikářské školy ze skla a kamene, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (VŠCHT)
 • 2013–2015: Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování – konzervování středověkého a archeologického skla, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI (VŠCHT)
 • 2011–2014: Industriální topografie České Republiky, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI (ČVUT)
 • 2009–2011: Architektura klášterů františkánů observantů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Horní Lužici v druhé polovině 15. století, Grantová agentura University Karlovy (FF UK)

Vybrané publikace po roce 2012

Monografie (autorka/editorka)

 • Křenková, Z. – Říhová, V. – Kučerová, I.  et. al. Česká skleněná mozaika: historie, technologie, katalog exteriérových děl = Czech glass mosaic: history, technology, catalogue of exterior works. Praha 2022.
 • Křenková, Z. Říhová, V. Čadilová, M. (eds.). Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989. Litomyšl 2020.
 • Křenková, Z. Locus Fratrum. Architecture of Observant Franciscan Monasteries in Bohemia, Moravia, Silesia and Upper Lusatia in the Late Middle Ages. Berlin 2018.
 • Zlatník, H. – Kaucká, K. Křenková, Z. Kmošek, J. Historie a paměti obce Třenice. Obraz Trstěnice v kronikách Josefa Žrouta. Litomyšl 2018.
 • Kmošek, J. Křenková, Z. Bryol, R. (eds.). Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury / The Possibilities of Presentation and Sustainable Care for Vernacular Architecture Monuments / Möglichkeiten der Präsentation und der nachhaltigen Pflege von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016.
 • Kmošek, J. Křenková, Z. Bryol, R. (eds.). Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury / The Transfer and Reconstruction of Vernacular Architecture Monuments / Transferierung und Rekonstruktion von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016.
 • Kmošek, J. Křenková, Z. Bryol, R. (eds.). Průzkum a dokumentace památek lidové architektury / The Survey and Documentation of Vernacular Architecture Monuments / Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016.

Odborné mapy a databáze

 • Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě, [online]. Univerzita Pardubice, © 2023. Dostupné z: https://stuky.upce.cz/zaznamy
 • Křenková, Z.Říhová, V. (eds.). Sochy a města, [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. Dostupné z: sochyamesta.cz
 • Kučerová, I. Křenková, Z. Říhová, V. (eds.). České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2022. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/
 • Knězů Knížová, M. – Křenková, Z. – Říhová, V. – Zlámalová Cílová, Z. – Kučerová, I. – Novák, M. – Zlámal, M. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ©2015. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz

Metodiky

 • Říhová, V. Křenková, Z. Metodika archivního průzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018 [online]. Dostupné z: https://invenio.nusl.cz/record/410272
 • Knotek, V. – Červinka, J. – Křenková, Z. – Říhová, V. Metodika preventivní ochrany a průzkumu laminátových soch v exteriéru. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019 [online]. Dostupné z: https://invenio.nusl.cz/record/410271

Články a kapitoly v knihách

 • Říhová, V. Křenková, Z. Decoration of Dittrich family tomb in Krásná Lípa with mosaic production from Berlin, ). In: ROHÁČEK, Jiří (ed.). Epigraphica et Sepulcralia. Sborník 20. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 2.3. listopadu 2021. Praha 2022, s. 207230.
 • Říhová, V. Křenková, Z. Mozaikářská produkce zahraničních firem pro sepulkrální památky v Sudetech. In: Bílková, J. – Hečková, P. Paměť hřbitovů: sepulkrální památky někdejších Sudet, Pardubice 2022, s. 149–165.
 • Křenková, Z. Říhová, V. Mosaic imports for sepulchral architecture in Bohemia and Moravia (Albert Neuhauser, Tiroler Malerei- und Mosaikanstalt, Bayerische Mosaikanstalt,
  Puhl and Wagner, Leopold Forstner). In: ROHÁČEK, Jiří (ed.). Epigraphica et Sepulcralia. Sborník 17. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 2018. Praha 2021, s. 233
  –262.
 • Křenková, Z. Říhová, V. The earliest tomb mosaics from the production of Innsbruck-based companies in Bohemia and Moravia. Opuscula historiae artium. 2020, roč. 69, č. 1, 36–57.
 • Říhová, V. Křenková, Z. Bartůňková, L. Jandová, P. Devastované štukatury zahradního pavilonu zámku v Gořanově. Zprávy památkové péče, 2020, roč. 80, č. 34, s. 366377.
 • Říhová, V. Křenková, Z. Neznámá krajina s uměním. In: Křenková, Z. Říhová, V. Čadilová, M. (eds.). Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989. Litomyšl 2020, s. 1113.
 • Říhová, V. Křenková, Z. Dokumentace a výzkum poválečného umění ve veřejném prostoru. In: Křenková, Z. Říhová, V. Čadilová, M. (eds.). Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989. Litomyšl 2020, s. 1519.
 • Čadilová, M. Říhová, V. Křenková, Z. Ochrana poválečného umění ve veřejném prostoru. In: Křenková, Z. Říhová, V. Čadilová, M. (eds.). Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989. Litomyšl 2020, s. 4755.
 • Říhová, V. Křenková, Z. Systém financování a schvalování děl do veřejného prostoru. In: Křenková, Z. Říhová, V. Čadilová, M. (eds.). Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989. Litomyšl 2020, s. 3946.
 • Říhová, V. Křenková, Z. Viktor Foerster a mozaiková tvorba pro náhrobky. In: Roháček, Jiří (ed.). Epigraphica et Sepulcralia. Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 2017. Praha 2020, s. 255–280.
 • Červinka, J.  Křenková, Z. Říhová, V. Laminátová socha Rychlost ve světle komplexního restaurátorského průzkumu. Průzkumy památek. 2019, roč. 26, č. 1, s. 145156.
 • Červinka, J. Novák, P. Knotek, V. Křenková, Z. Meteorologická družice V. K. Nováka – interdisciplinární průzkum kinetické plastiky. e-Monumentica, 2019, roč. 7, č. 2, s. 9–25.
 • Knotek, V. – Červinka, J. – Křenková, Z. Průzkum a restaurování soch z polyesterového sklolaminátu umístěných v exteriéru. Koroze a ochrana materiálů. 2019, roč. 63, č. 3, s. 130–137.
 • Pulcová, K. Pulcová, V.Křenková, Z. Monumentální keramické plastiky manželů Radových – přehled vybraných pražských realizací. e-Monumentica, 2018, roč. 6, č. 1–2, s. 40–61.
 • Kučerová, I. – Křenková, Z. – Říhová, V. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.
 • Říhová, V. Křenková, Z. Mozaikářská dílna ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 113132.
 • Říhová, V. Křenková, Z. Monumentální tvorba Antonína Gajduška. Slovácko, společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí. 2018, roč. 59, s. 281–300.
 • Balíková, K. Knotek, V. Křenková, Z. Historical-technology survey and possibilities of sealing cracks in fibreglass plastics. In: Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí. Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 7. – 9. marec 2018 [online]. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a Slovenské národné múzeum, 2018, s. 232244 [cit. 12. 10. 2018]. Dostupné z: http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/csti_2018/zbornik2018.pdf
 • Kučerová, I. Křenková, Z. Říhová, V. Česká skleněná mozaika druhé poloviny 20. století: materiály a technologie. In: Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí. Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 7. – 9. marec 2018 [online]. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a Slovenské národné múzeum, 2018, s. 254269 [cit. 12. 10. 2018]. Dostupné z: http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/csti_2018/zbornik2018.pdf
 • Kučerová, I. Křenková, Z. Říhová, V.Zlámalová Cílová, Z. Knězů Knížová, M. Česká skleněná mozaika. In: Veřejné umění. Sborník textů ze sympozia věnovaného umění ve veřejném prostoru 19. a 20. století Galerie výtvarného umění v Chebu 28.29. června 2017 [online]. 2017, s. 6–17 [cit. 16. 5. 2018]. Dostupné z: http://www.publicart.gavu.cz/templates/publicart/data/5_sbornik-publicart-2017.pdf
 • Křenková, Z. Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu. Zprávy památkové péče, 2017, roč. 77, č. 3, s. 254–259.
 • Křenková, Z. – Říhová, V. Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 207–218. 
 • Říhová, V. – Křenková, Z. Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 303–313.
 • Křenková, Z. – Říhová, V. Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě. Theatrum historiae. 2017, roč. 20, s. 193–222.
 • Říhová, V. – Křenková, Z. Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera – přehled monumentálních zakázek. Staletá Praha. 2017, roč. 33, č. 1, s. 31–59.
 • Říhová, V. – Křenková, Z. – Klazar, J. Mozaika pro kostel Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Ke spolupráci Vitkora Foerstera, Pantaleona Majora a Desideria Lenze. In: Památky Jižních Čech 8. České Budějovice 2017, s. 135–149.
 • Křenková, Z. Klášter františkánů-observantů v Kamenci. Problematická královská fundace v Horní Lužici. Studia Mediaevalia Bohemica. 2016, roč. 8, č. 1, s. 89–123.
 • Křenková, Z.: Nejstarší dějiny a podoba konventu františkánů observantů v Horažďovicích. Jihočeský sborník historický. 2016, sv. 85, s. 7–29.
 • Říhová, V. – Křenková, Z. Archivní fondy podniku Českého fondu výtvarných umění Dílo. Písemné prameny pro výzkum umění ve veřejném prostoru socialistického Československa. Opuscula historiae atrium. 2016, č. 2, s. 104–119.
 • Křenková, Z. – Říhová, V. Stavebněhistorický průzkum usedlosti čp. 2 v Trstěnici. In: Kmošek, J. Křenková, Z. Bryol, R. (eds.). Průzkum a dokumentace památek lidové architektury / The Survey and Documentation of Vernacular Architecture Monuments / Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016, s. 22–59.
 • Křenková, Z. – Říhová, V. Stavebněhistorický průzkum roubeného domu a polygonální stodoly usedlosti čp. 97 v Čisté. In: Kmošek, J. Křenková, Z. Bryol, R. (eds.). Průzkum a dokumentace památek lidové architektury / The Survey and Documentation of Vernacular Architecture Monuments / Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016, s. 60–95.
 • Říhová, V. – Křenková, Z. Stavebněhistorický průzkum lidové architektury – metodika a její využití u objektů v Čisté čp. 97 a Trstěnici čp. 2. In: Kmošek, J. Křenková, Z. Bryol, R. (eds.). Průzkum a dokumentace památek lidové architektury / The Survey and Documentation of Vernacular Architecture Monuments / Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016, s. 12–21.
 • Kmošek J. – Křenková, Z. – Kmošek, V. – Kraut, J. Koncepce udržitelné péče a prezentace lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí – obec Trstěnice. In: Kmošek, J. Křenková, Z. Bryol, R. (eds.). Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury / The Possibilities of Presentation and Sustainable Care for Vernacular Architecture Monuments / Möglichkeiten der Präsentation und der nachhaltigen Pflege von Bauwerken der ländlichen Architektur. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016, s. 120–135.
 • Křenková, Z. Konvent františkánů observantů ve středověkém Uherském Hradišti. Slovácko, společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí. 2015, roč. 57, s. 169–182.
 • Křenková Z. – Říhová V. Náhrobní monument Půty z Lichtenburku v Jemnici a jeho reflexe v pramenech. Vlastivědný věstník moravský. 2014, roč. 66, s. 238–245.
 • Křenková, Z. Die Wandmalerei in der ehemaligen Kirche der Franziskaner-Observanten in Jamnitz und ihr schlesischer Hintergrund. Quart, Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Universytetu Wrocławskiego. 2013, s. 20–35.
 • Křenková, Z. – Říhová, V. K historii kostela sv. Jakuba Většího v Dolním Lánově. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, 2013, s. 77–89.
 • Křenková Z. – Řepa T. Kaple Božího hrobu při bývalém konventu františkánů s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci. In: Daniel, L. – Hradil, F. (eds.). Město v baroku, baroko ve městě, Suplementum Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci č. 304. Olomouc 2012, s. 113–119.
 • Říhová, V. – Křenková, Z. Křížová cesta u františkánů v Moravské Třebové – dva prameny pro vznik sochařského díla. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 2012, sv. 13, s. 147- 157.
 • Křenková, Z. K nejstarším dějinám a podobě kláštera františkánů observantů v Krupce. In: Dáňová, H. – Mezihoráková, K. – Prix, D. (eds.). Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha 2012, s. 176–185.
 • Křenková, Z. Nově nalezená malba v bývalém kostele františkánů observantů v Jemnici a její slezské východisko. In: Památky Vysočiny, sborník NPÚ ÚOP v Telči 2011, Telč 2012, s. 126–139.
 • Křenková, Z. Pohřebiště pánů z Vřesovic v zaniklém klášteře františkánů observantů v Krupce. Zprávy a studie regionálního muzea v Teplicích. 2012, č. 29, s. 109–114.

Aktualizováno: 4.7.2023 10:59, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi