Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → O ústavu → Lidé → Kučerová Irena, Ing., Ph.D.
iduzel: 17094
idvazba: 21085
šablona: stranka
čas: 27.3.2023 15:57:52
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17094
idvazba: 21085
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'restauro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 17094
path: 8548/4167/1406/1935/59036/7725/17094
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Irena Kučerová, Ph.D.

originál

E-mail:        Irena.Kucerova@vscht.cz

Telefon:      +420 220 444 071

Místnost:    A S44

Pozice

odborný asistent

Materiálové zaměření

 • Dřevo a organické materiály (přírodní pojiva, useň a pergamen, ochranné nátěry)

Vzdělání

 • 1996–2003 VŠCHT Praha, obor: Technologie makromolekulárních látek
  (2004 – Ph.D., Vliv polymerních impregnačních látek na vlastnosti dřeva)
 • 1989-1994 VŠCHT Praha, obor: Technologie výroby a zpracování polymerů, zaměření: Konzervování a obnova památek (1994 - Ing.)

Zaměstnání

 • od 1994 VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek, od roku 2003 odborný asistent

Pedagogická činnost - výuka

 • Materiály památkových objektů (organické materiály)
 • Koroze pro restaurátory (koroze organických materiálů)
 • Konzervace dřeva

Odborná činnost

Obory zájmu

dřevo, jeho koroze a konzervace, přírodní pojiva, useň a pergamen

Řešitel projektů

 • 2012-2015 NAKI DF12 P011 OVV017: Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla.
 • 2011 Projekt FRVŠ 920/2011 (Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR): Tvorba studijního materiálu multimediálního charakteru pro předmět Materiály památkových objektů vyučovaný v rámci bakalářského studijního programu Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl.
 • 2008-2011 MŠMT ČR COST č. oC08042: Koroze historického dřeva způsobená ochrannými přípravky na bázi anorganických a organokovových sloučenin v rámci COST IE0601 WoodCultHer
 • 2007-2009 GAČR 103/07/1091: Vliv protipožárních nátěrů na korozi historického dřeva
 • 2006 Projekt FRVŠ 1028/2006 (Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR): Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro nový bakalářský studijní program Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl.

  Spoluřešitel projektů

  • 04/2007-04/2011 MPNS COST Action IE060:  Wood Science for Conservation of Cultural Heritage (WoodCultHer), http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/IE0601 a https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00790160/document :
         o    2009 International Training School on: Advanced Radiography Methods in Wood Research (Adram-09): Příspěvek: Wood and advanced radiation methods – practical examples II.
         o    Focused meeting “Consolidation, reinforcement & stabilisation of decorated wooden artefacts”.  Institute of Chemical Technology Prague, 30 – 31 March 2009
         o    Informace “What is new in consolidation, reinforcement & stabilisation of wooden artefacts?” v rámci conference “Interaction between Wood science and conservation of Cultural Heritage”, Izmir, 2011.
 • 2007 Projekt č. 243 v rámci Rozvojového programu MŠMT ČR: Společná laboratoř pro konzervátorské techniky (řešitel: prof. Ing. Z. Bělohlav, CSc.) – budování a vybavení laboratoří pro studijní program Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví.
 • 09/2005 - 02/2008 projekt Corrlog - Automated corrosion sensors as on-line real time process control tools  v rámci Sixth Framework Programme - studium ochranných laků.
 • 2005: Projekt č. 613 v rámci Rozvojového programu MŠMT ČR na podporu vybraných studijních programů (řešitel prof. Ing. P. Novák, CSc.): Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví.
 • 2005: Projekt č. 2649 Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR (řešitel Ing. K. Doubravová, Ph.D.): Inovace laboratoří pro akreditované obory se zaměřením na restaurování památek – příprava a návody vybraných laboratorních prací.

Vybrané publikace

 • Hozforschung; International Journal of the Biology, Chemistry, Physics, and Technology of Wood 66 (2012), pp. 259-266.
 • Kubrichtová D., Kučerová I.: Utilization of surfactants for consolidation of wooden work of art
 • Kučerová I.: Methods to measure the penetration of consolidant solutions into 'dry' wood. Journal of Cultural Heritage S13 (2012), pp. S190-S195.
 • Ohlídalová M., Kučerová I., Brezová V., Cílová Z., Michalcová A.: Srovnání vlivu kationů kovů na poškození usní a pergamenů. Koroze a ochrana materiálu 55 (2011), pp. 86-95.
 • Knotek, V., Kučerová I., Horáková T., Peterová A.: Pružné tmely, jejich degradace a vliv na porézní podklady. Koroze a ochrana materiálu, 59(1), 2015, pp. 24-29.
 • Holubová B., Zlámalová Cílová Z., Kučerová I., Zlámal M.: Weatherability of hybrid organic-inorganic silica protective coatings on glass. Progress in Organic Coatings, 88 (2015), pp. 172–180.
 • Kloiber M., Frankl J., Drdácký M., Bryscejn J., Tippner J. Kučerová I.: Change of mechanical properties of norway spruce wood doe to degradation caused by fire retardants. Wood research 55 (2010), pp. 23-38.
 • Kučerová I., Schillinger B., Calzada B., Lehmann E.: Monitoring the transport of acrylate consolidants through the wood by neutron radiography. In: Wood Science for Conservation of Cultural Heritage. Proceedings of the international confwerence held by COST Action IE0601, Florence 8-10. November 2007, ed. Luca Uzielli, Firenze university press 2009, pp. 80-85, ISBN 978-88-8453-382-1 (print) a 978-88-8453-396-8 (online).
 • Kučerová I., Ohlídalová M., Novotná M., Michalcová A.: Examination of corroded wood by ammonium phosphate and sulfate-based fire retardant – research of Prague Castel roof timber. In: Wood Science for Conservation of Cultural Heritage. Proceedings of the international conference held by COST Action IE0601, Florence 8-10. November 2007, ed. Luca Uzielli, Firenze university press 2009, pp. 43-47, ISBN 978-88-8453-382-1 (print) a 978-88-8453-396-8 (online).
 • Kučerová I., Drncová D.: Wood consolidation with Paraloid B72 solutions. In: Holding It All Together: Ancient & Modern Approaches to Joining, Repair and Consolidation., Ed. Janet Ambers, Catherine Higgitt, Lynne Harrison and David Saunders, Archetype 2009, pp. 150-156, ISBN 978-1-904982-47-0.
 • Kučerová. I., Ohlídalová M.: Koroze dřeva protipožárními nátěry na bázi amonných solí, Koroze a ochrana materiálu 53 (2009), pp. 1-8.
 • Kučerová I., Lehmann E., Ohlídalová M., Novotná M.: Observing penetration of acrilyc solutions into wood with neutron radiography and Raman spectroscopy. In: Conservation Science 2007 Editor: Townsend J.H, Toniolo L., Cappitelli F., Archetype Publication, London 2008, pp. 254-259, ISBN 978-1-904982-34-0.
 • Ohlídalová M., Kučerová I., Novotná M.: Identification of Acrylic Consolidants in Wood by Raman Spectroscopy, Journal of Raman Spectroscopy 37 (2006), pp. 1179-1185.

Monografie

 • Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo. STOP, Slaný 2000 (1. vydání), 2008 (2. vydání), 134 s., ISBN 80-902668-4-3.
 • Paříková J., Kučerová I.: Jak likvidovat plísně. Grada Publishing, Praha 2001, 90 s., ISBN 80-247-9029-7.

Učební texty pro studenty

 • Kapitoly v interních elektronických skriptech vypracovaných v rámci projektu FRVŠ č. 920/2011, http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium/bakalarske/mpo:
  o    Přírodní pojiva (27 s.)
  o    Pigmenty (19 s.)
  o    Přírodní barviva (24 s.)
  o    Barevná vrstva závěsných obrazů (18 s.)
  o    Dřevo (43 s.)
 • Kapitoly v interních elektronických skriptech vypracovaných v rámci projektu FRVŠ č. 1028/2006: „Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), část: Polymerní materiály“, http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/html/index2.htm
  o    Kučerová I: Kapitola 3.1. Mechanizmy koroze polymerů (21 s.),  Kapitola 3.2. Faktory způsobující korozi a degradaci polymerů (8 s.), Kapitola 3.4: Koroze a degradace dřeva (31 s.),
  o   Ohlídalová M., Kučerová I.: Koroze a degradace usní a pergamenu (10 s.)

Stáže a zahraniční pobyty

2005-2008 Krátkodobé pracovní pobyty v Paul Scherrer Institutu ve Švýcarsku a na Technické univerzitě v Mnichově na pracovištích neutronové radiografie.

Aktualizováno: 1.11.2019 09:48, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi