Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → O ústavu → Lidé → Novák Pavel, prof. Ing., CSc.
iduzel: 17095
idvazba: 21087
šablona: stranka
čas: 27.3.2023 15:26:43
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 17095
idvazba: 21087
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'restauro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 17095
path: 8548/4167/1406/1935/59036/7725/17095
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Pavel Novák, CSc.

originálE-mail:      Pavel.Novak@vscht.cz

Telefon:    +420 220 444 033

Místnost:  A 64

Pozice

profesor    

Materiálové zaměření

 •  Kovy

Vzdělání

 • 2002 VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, jmenovací řízení v oboru Materiálové inženýrství (2002 – prof.)
 • 1990 VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, habilitace v oboru Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu (1990 - doc.)
 • 1963-1967 VŠCHT Praha, Fakulta anorganické technologie, obor Fysikální metalurgie a mezní stavy materiálu (1968 - CSc.)
 • 1958-1963 VŠCHT Praha, Fakulta anorganické technologie, obor Anorganická technologie (1963 - Ing.)

Zaměstnání

 • od 2014 Ústav chemické technologie restaurování památek, profesor
 • 2009-2013 vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek
 • 1990-2009 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, docent, od 1991 vedoucí ústavu, od 2003 profesor
 • 1979-1989 Katedra chemické technologie kovů a korozního inženýrství, samostatný vědecký pracovník
 • 1967-1979 katedra chemické technologie kovů, vědecký pracovník

Zahraniční stáže

 • 1994 studijní pobyt na univerzitách USA
 • 1985 Korosionsinstitutet Stockholm
 • 1979 Institut fizičeskoj chimii Moskva

Pedagogická činnost - výuka

 • Koroze materiálů
 • Korozní inženýrství
 • Teorie korozních procesů

Obory zájmu

 • Teorie koroze kovů
 • Korozní inženýrství
 • Korozní výchova (výuka)
 • Pasivita kovů a její poruchy
 • Korozní monitoring
 • Elektrochemické protikorozní ochrany - anodická a katodická ochrana
 • Koroze ocelové výztuže v betonu
 • Příčiny korozního poškození kovových uměleckých památek a způsoby jejich protikorozní ochrany

Profesní organizace

 • Asociace korozních inženýrů (AKI) - viceprezident (1991-2011)
 • European Federation of Corrosion (EFC)
 • Internatinal Corrosion Council (ICC) - zástupce ČR
 • NACE International
 • Česká chemická společnost
 • International Council of Museums (ICOM)
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)

Další aktivity

 • člen oborové rady pro obor „Metalurgie"
 • člen vědecké rady Fakulty chemické technologie
 • proděkan pro vědu a výzkum Fakulty chemické technologie (1990-1994)
 • člen redakční rady časopisu „Koroze a ochrana materiálu"
 • Národní cena ČR 1990
 • předseda správní rady Nadačního fondu profesora Josefa Koritty

Vybrané projekty po roce 2005

 • CORRLOG - Automated corrosion sensors as on-line real time process control tools (2005-2008) nositel: Institut de la Corrosion, Brest, France, odp.řešitel za VŠCHT: Novák P. Evropský projekt byl zaměřen na vývoj zařízení pro monitoring atmosférické koroze.
 • Katodická pasivace (2007-2009) projekt GAČR 106/07/1038, odp. řešitel Novák P. Projekt zaměřený na racionalizaci katodické protikorozní ochrany a vysvětlení základních korozních mechanizmů koroze železa v neutrálním prostředí.
 • Ověřování nových metod měření účinnosti protikorozní ochrany (2007 – 2011). Projekt MERO ČR a.s. Odpovědný řešitel za VŠCHT Praha P. Novák. Projekt zaměřený na poloprovozní zkoušky katodické pasivace uhlíkové oceli za podmínek katodické ochrany a aplikaci rezistometrické metody měření korozní rychlosti úložných zařízení.
 • MUSECORR – Protection of cultural heritage by real-time corrosion monitoring (2009-2012), nositel: Institut de la Corrosion, Brest, France, odp.řešitel za VŠCHT: Kouřil M., spoluřešitel P. Novák. Cílem evropského projektu je specializace korozního monitorovacího systému vyvinutého v projektu CORRLOG na podmínky specifické pro oblast památkové péče.
 • Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení. Projekt MPO ČR FR-TI1/362, nositel ÚJV Řež a.s.odp. řešitel za VŠCHT Praha K. Volka, (2010 – 2013), spoluřešitel P. Novák. Projekt zaměřený na mechanizmus koroze uhlíkové oceli ve vodném prostředí za anoxických podmínek .

Vybrané publikace

 • Stoulil J., Kaňok J., Kouřil M., Parschová H., Novák P.: Influence of temperature on corrosion rate and porosity of corrosion products of carbon steel in anoxic bentonite environment. Journal of Nuclear Materials 443 (2013) 20–25.
 • Novák P., Hron T., Msallamová Š., Kouřil M.: Nový indikační systém pro demonstraci korozního článku s různým ovzdušněním. Chemické listy 105 (2011) 273-277.
 • Novák P., Kouřil M., Msallamová Š.: Expoziční zkoušky uhlíkové oceli v anoxických neutrálních vodných roztocích. Koroze a ochrana materiálů 54 (2010) 177–181.
 • Kouřil M., Novák P., Šotka D.: Korozní rychlost železa při katodické polarizaci v alkalickém prostředí. Koroze a ochrana materiálů 54 (2010) 182–186.
 • Kouril M., Novak P., Bojko M.: Threshold chloride concentration for stainless steels activation in concrete pore solutions. Cement and Concrete Research 40 (2010) 431-436. 
 • Novák P., Kouřil M., Msallamová Š, Hron T., Hruška J.: Significance of steel cathodic passivation in corrosion in Proceedings of the 17th International Corrosion Congress, NACE, Las Vegas 2008.
 • Novák P., Msallamová Š., Děd J., Kouřil M.: Electrochemical extraction of chlorides from corrosion products of iron archaeological objects in Proceedings of European Corrosion Congress Eurocorr 2008, EFC Edinburgh (2008).
 • Prosek T., Novak P., Bystriansky J.: Influence of heat flux and surface temperature on the intergranular corrosion of stainless steel. Materials and Corrosion 56 (2006) 312-317.  
 • Kouril M., Novak P., Bojko M.: Limitations of the linear polarization method to determine stainless steel corrosion rate in concrete environment. Cement & Concrete Composites 28 (2006) 220-225
 • Prosek T., Novák P.: Initiation and propagation of the stainless steel pitting corrosion under heat flux, Materials and Corrosion 54 (2003) 933-939.
 • Novak P, Mala R, Joska L: Influence of pre-rusting on steel corrosion in concrete Cement and Concrete Research 31 (2001) 589-593.
 • Prošek T., Novák P.: Irregular corrosion of austenitic stainless steel under heat transfer conditions, PowerPlant Chem. 3 (2001) 89-91, 118-120.
 • Děd J., Novák P., Houska I.: Korozní poškození a restaurování kovových plastik ze sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, Koroze a ochrana materiálu 45 (2001) 76-81.
 • Děd J., Novák P.: Identifikace kovových materiálů jezdecké sochy krále Jiřího z Poděbrad, Koroze a ochrana materiálu 42 (1998) 25-35.
 • Novák P., Houska I., Had J.: Korozní poškození jezdecké sochy krále Jiřího z Poděbrad, Koroze a ochrana materiálu 41 (1997) 8-13.
 • Novák P., Houska I.: Protikorozní opatření použitá při restaurování jezdecké sochy krále Jiřího z Poděbrad, Koroze a ochrana materiálu 41 (1997) 27-33.
 • Novák P., Macenauer A.: Erosion-corrosion of passive metals by solid particles, Corrosion Science 35 (1993) 635-640
 • Novák P., Štefec R., Franz F.: Testing the susceptibility of stainless steels to intergranular corrosion by reactivation method, Corrosion (USA) 31 (1975) 344-347.

Monografie

 • Novák P.: Koroze kovů, in Konzervování a restaurování kovů, kap. 3, 136-198, TM Brno, AMG ČR, 2011
 • Novák P.: Anodic protection (Chapter 4.24) in Shreir´s Corrosion, Elsevier Science Amsterdam 2010
 • Novák P., Děd J., Vojtěch D., Kučerová I.: Kovy in: Péče o architektonické dědictví, II. díl, Idea servis Praha 2008
 • Novák P. : Environmental Deterioration of Metals (Chapter 3) in: Environmental Deterioration of Materials, Series: Advances in Architecture, Vol 21, Witpress Boston 2006
 • Novák P., Malá R., Kouřil M.: Influence of scale and rust on steel activation in model concrete pore solution, in Mietz J. (Ed.) Corrosion of reinforcement in concrete, Chapter 4, EFC Series 38, Woodhead Publishing London 2006
 • Novák P., Malá R.: Comparison of Electrochemical Data and Mass Loss Corrosion Rate Measurements for Steel Reinforcement in Concrete, in: Corrosion of Reinforcement in Concrete. Mechanismus and Protection (Eds. Mietz J., Polder R., Elsener B.) EFC Publication No 31, 41-48, IOM Comm. London 2000
 • Novák P.: Anodická protikorozní ochrana, SNTL Praha 1987

Aktualizováno: 9.6.2015 11:33, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi