Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → O ústavu → Lidé → Rychnová Lucie, PhDr., Ph.D.
iduzel: 55356
idvazba: 64312
šablona: stranka
čas: 27.3.2023 14:55:44
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 55356
idvazba: 64312
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'restauro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 55356
path: 8548/4167/1406/1935/59036/7725/55356
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

PhDr. Lucie Rychnová, Ph.D.E-mail:      rychnovl@vscht.cz

Telefon:    +420 220 443 683

Místnost:  A 64

Pozice

odborný asistent

Zaměření

 • Dějiny umění raného novověku, objednavatelská činnost aristokracie 17. a 18. století, krajina a venkov v období baroka, oficiální umělecká produkce v socialistickém Československu.

Vzdělání

 • 2019: PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny výtvarného, rigorózní řízení: uznání doktorské státní závěrečné zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky a disertační práce jako rigorózní práce
 • 2008–2016: Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny výtvarného umění, téma disertační práce: Komponovaná krajina Františka Josefa Schlika a „krajinotvorba“ kolem roku 1700
 • 2006–2008: Mgr. (summa cum laude) – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny křesťanského umění, téma diplomové práce: Filip Spannbrucker
 • 2003–2006: Bc. (summa cum laude) – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny křesťanského umění, téma bakalářské diplomové práce: Drobná sakrální architektura v barokní komponované krajině Jičínska

Zaměstnání

 • 2018 – dosud: odborný asistent, Ústav chemické technologie restaurování památek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • 2014 – 2019: archivář, Archiv bezpečnostních složek

Zahraniční studia a výzkumné pobyty

 • 2012: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (KAAD)
 • Srpen 2010 – červen 2011: Theologisches Studienjahr in Jerusalem, Izrael (Hlávkova nadace, Ökumenische Stiftung Jerusalem, VIZE 97)
 • Leden – květen 2010: University of London, Heythrop College (Erasmus/Socrates)
 • Srpen – listopad 2009: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München (DAAD)
 • Květen 2009: Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte (AKTION)

Pedagogická činnost - výuka

 • Dějiny uměleckých řemesel – sklo, keramika, porcelán
 • Dějiny umění novověku
 • Ikonografie

Profesní organizace

 • International Council of Museums (ICOM)

Spolupráce na projektech

 • 2019: spoluřešitelka projektu Databáze artefaktů restaurovaných v rámci semestrálních a bakalářských prací studenty čtyřletých oborů programu Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví, řešitel: prof. Ing. Pavel Novák, CSc., IGA – VŠCHT
 • 2018 – dosud: spolupráce na projektu Mariánské, morové, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách, rešitel: PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., Národní památkový ústav, generální ředitelství / Ministerstvo kultury
 • 2016 – 2018: spolupráce na projektu NAKI Sochy a města. České umění 50.– 80. let 20. století ve veřejném prostoru. Evidence, průzkumy, restaurování, řešitelé: prof. Ing. Pavel Novák, CSc., doc. Tomáš Lahoda, ak. mal. NAKI II, č. DG16P02B030
 • 2010 – 2011: člen řešitelského týmu projektu Česká barokní architektura v rámci střední Evropy, řešitel: prof. PhDr. Mojmír Horyna, GA ČR č. P 409/10/1099

Konference a letní školy (aktivní účast)

 • 10.–11. 5. 2019 – Madrid, mezinárodní konference The Global Diffusion of the Moorish Revival. Exhibitions, Academies and Polytechnical Schools (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid; Universität Zürich), příspěvek: Moorish Revival Glass in Bohemia in the Second Half of the 19th Century
 • 30.–31. 5. 2018 – České Budějovice, konference Československo v letech 1978 – 1985 (Státní okresní archiv v Českých Budějovicích; Ústav pro studium totalitních režimů), příspěvek: Umění a umělci ve veřejném prostoru Hradce Králové v letech 1975 – 1985
 • 17.-18. 5. 2017 – České Budějovice, konference Československo v letech 1972 – 1977 (Státní okresní archiv v Českých Budějovicích; Ústav pro studium totalitních režimů), příspěvek: Josef Malejovský a Klement Gottwald ve veřejném prostoru 70. let.
 • 14.–15. 10. 2016 – Horní Jiřetín, mezinárodní konference Krajina a venkov v Baroku / Landscape and Countryside in the Baroque Period (Ústav pro dějiny umění AV ČR), příspěvek: Šlikovská barokní krajina
 • 18.–30. 7. 2016 – Erfurt, letní škola Deutungen der Reformation II. Theologische, kulturelle und gesellschaftliche Implikationen aus 500 Jahren (Guardini Stiftung; Humboldt-Universität zu Berlin), referát: Die Ikonographie von Jan Hus- von der Verherrlichung über die offizielle Verdammung zur Wiedergeburt
 • 29. 6.–2. 7. 2016 – Záhřeb, mezinárodní konference Art and Politics in Europe in the Modern Period (University of Zagreb / Sveučilište u Zagrebu), příspěvek: Jan Hus Monuments in Bohemia Building a hero for a Nation
 • 15.–30. 8. 2015 – Řím, letní škola Deutungen der Reformation. Theologische, kulturelle und gesellschaftliche Implikationen aus 500 Jahren (Guardini Stiftung; Humboldt-Universität zu Berlin), referát: Konfession und Nation in Böhmen
 •  5.-6. 12. 2015 – Stirling, mezinárodní konference Reading Architecture Across the Arts and Humanities (University of Stirling; AHRC - Writing Britain’s Ruins, 1700–1850: The Architectural Imagination), příspěvek: Creating New Worlds – Architecture and Landscape in Baroque Bohemia
 • 14. 6. 2013 – Ostrava, mezinárodní doktorandská konference Where life once used to be - vanished places and sights (Ostravská univerzita), příspěvek: A Vanished Garden of Pleasure and Meditation – the Fate of a Baroque Landscape Composition in the 19th century

Publikační činnost

Monografie

 • Rychnová, Lucie. František Josef Šlik a česká barokní krajina. Život šlechtice na východočeském venkově. Praha: Scriptorium, 2020. ISBN 978-80-88013-99-0

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • Rychnová, Lucie. Spirituality behind Baroque Landscape Design. In: Maturkanič, Patrik – Tomanová Čergeťová, Ivana (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Interdisciplinary Reading of the Phenomenon. Morrisville 2021. s. 155–169. ISBN 978-1-716-21192-8
 • Rychnová, Lucie. Umění a umělci ve veřejném prostoru Hradce Králové v letech 1975 až 1985. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.). Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985, Praha/ České Budějovice: ÚSTR, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020, s. 9–27. ISBN 978-80-7646-011-9 (Jihočeské muzeum), ISBN 978-80-88292-75-3 (ÚSTR)
 • Rychnová, Lucie. Krajina šlikovských panství v době vrcholného baroka. In: Eva Chodějovská a kolektiv - Jiří Balský, Markéta Holubová, Jiří Hrbek, Jindřich Kolda, Jiří Louda, Jan Luštinec, Radka Nokkala Miltová, Lucie Rychnová, Šárka Steinová, Markéta Šantrůčková, Jan Žižka. Krajina v rukou barokního člověka: lidé a krajina 16. –18. století na východě Čech. Josefov:  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, 2020, s. 219–251. ISBN: ISBN 978-80-88226-23-9
 • Rychnová, Lucie. Josef Malejovský a Klement Gottwald ve veřejném prostoru 70. let. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.). Bezčasí. Československo v letech 1972–1977, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, Praha, České Budějovice 2018. s. 139 – 145. ISBN 978-80-87311-96-7 (Jihočeské muzeum), ISBN 978-80-88292-24-1 (ÚSTR)
 • Rychnová, Lucie. Filip Spannbrucker. In: Biegel, Richard – Macek, Petr – Bachtík, Jakub (eds.). Barokní architektura v Čechách, Praha: Karolinum, 2015. s. 387–391. ISBN 978-80-246-2736-6

Studie, články, příspěvky do sborníků

 • Rychnová, Lucie. Tajní „nekatolíci“ v první polovině 18. stol. Dva případy z jednoho východočeského panství. In: Šmilauerová Adéla (ed.). Ex archivis ecclesiae II. Sborník příspěvků historiků a archivářů k dějinám Českobratrské církve evangelické a jejích předchůdkyň, evangelických církví augsburského a helvetského vyznání v českých zemích, Praha: Kalich, 2018. s. 9–20. ISBN 978-80-7017-260-5
 • Rychnová, Lucie. Šlikové. In: Bílek, Karol et al. Modrá krev Sobotecka: sborník k 520. výročí povýšení Sobotky na město (1498-2018). Sobotka: město Sobotka, 2018. s. 45–58. ISBN 978-80-907305-0-2.
 • Rychnová, Lucie. Šlikovská barokní krajina. Zprávy památkové péče, 77/1–2, 2017. s. 18–25. ISSN 1210-5538.
 • Rychnová, Lucie. Spisy o architektuře, umění, zahradách a „dobrém životě“ v knihovně Františka Josefa Šlika. Marginalia Historica, časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury Praha. Univerzita Karlova v Praze 5/2, 2014, s. 107–142. ISSN 1804-5367
 • Rychnová, Lucie. Anna Josefa Schliks Brief an Ferdinand Bonaventura von Weissenwolff. Ein Beitrag zur Geschichte der Adelsfamilien Schlik und Ungnad von Weissenwolff. Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik 26/8, 2014, s. 149–161. ISSN 0001-8260
 • Rychnová Lucie. A Vanished Garden of Pleasure and Meditation – the Fate of a Baroque Landscape Composition in the 19th century. In: Řeha, Tomáš (ed.). Where life once used to be – vanished places and sights. Proceedings of an International conference of doctoral candidates in Ostrava, Ostrava: University of Ostrava, 2014, s. 117–126. ISBN 978-80-7464-643-0
 • Rychnová, Lucie. Stavebník František Josef Šlik. Východočeský sborník historický 21, 2012, s. 163–196. ISSN 1213-1733
 • Lucie Rychnová. Filip Spannbrucker. Ke vztahu stavitele a stavebníka v době vrcholného baroka. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 23, 2010, s. 31–47. ISBN 978-80-86254-21-0

Katalogová hesla

 • Rychnová, Lucie. Katalogová hesla k dílům Josefa Váchala: Sabat [Sabbath], Černá Mše [La messa nera], Apoteóza spiritualismu [Apoteosi dello spiritualismo], Spiritická Seance [Seduta spiritica]; Františka Koblihy: Legenda o hadovi s lidskou tváří [La leggenda del serpente dal volto umano]; Jaroslava Panušky: Nokturno [Notturno], Upír [Il vampiro] a Františka Kupky: Cesta ticha [La via del silenzio], Černý idol [Idolo nero]. In: Francesco Parisi (ed.). Arte e magia. Il fascino dell’esoterismo in Europa. Milano: Silvana editoriale, 2018. s. 314–317, 344–345, 350–351. ISBN 978-88-366-4033-1
 • Rychnová, Lucie. Katalogová hesla k dílům Rudolfa Adámka: Světlo a stín [Luce e ombra], Chopinovo nocturno [Notturno di Chopin], Dvě sfingy [Due sfingi], Evokace [Evocazione], Hvězdné sny [Sogni stellari], Křišťálové výše [Altezze di crisstallo], Před věčností [Prima dell’eternità], Vlnobití života [La mareggiata della vita];  Jana Konůpka: Gentiana Asclepiadea [Gentiana Asclepiadea], Křest v Jordáně [Battesimo nel Giordano], Hamlet [Amleto], Podsvětí [Aldilà], Stil de Grain [Stil de Grain], Bezhlavý kůň [Cavallo senza testa], Dívka ve světle [Fanciulla nella luce], Černý plamen [La fiamma nera], Extáze (Salome) [Extasi (Salomè)], Salome (Černý plamen) [Salomè (La fiamma nera)], Hypnos [Hypnos],  Na motiv básně Jiřího Karáska [Sul motivo di una poesia di Jiří Karásek], Milenci [Amanti], Visioář [Visionario]. In: Francesco Parisi (ed.).  Le Secessioni Europee. Monaco–Vienna–Praga–Roma, 23 settembre 2017 – 21 gennaio 2018 Rovigo, Palazzo Roverella. Milano: Silvana editoriale, 2017. s. 296–298, 302–311. ISBN 9788836637270

Edice/popularizace

 • Anna Milić Peclová. Proč? Svědectví o životě s dr. Oldřichem Peclem a o pražském procesu roku 1950. Rychnová, Lucie – Zlatník, Hynek (eds.).  Praha: For Prague, 2017. ISBN 978-80-904759-2-2
 • Rychnová, Lucie – Šmilauerová, Adéla. Zámek Lnáře. Zahrada a krajina v době vrcholného baroka, Dějiny a současnost: historicko-vlastivědná revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a ministerstva školství a kultury. 39/2, 2017, s. 26–27. ­­ ISSN 0418-5129
 • Rychnová, Lucie. Jáchym Onřej Šlik. In: Od Ještěda k Troskám: vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí. 23/ 4, 2016, s. 227–229.

 

Aktualizováno: 15.2.2021 20:02, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi