Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Staff → Kučerová Irena, Ing., Ph.D.
iduzel: 24396
idvazba: 30708
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 10:54:39
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Irena Kučerová, Ph.D.

originál

E-mail:        Irena.Kucerova@vscht.cz

Phone:      +420 220 444 071

Room:    A S44

Position

assistant professor, secretary of the department

Specialization

 • Wood and organic materials (natural binders, leather, parchment, protective coatings)

Selected publications

 • Hozforschung; International Journal of the Biology, Chemistry, Physics, and Technology of Wood 66 (2012), pp. 259-266.
 • Kubrichtová D., Kučerová I.: Utilization of surfactants for consolidation of wooden work of art
 • Kučerová I.: Methods to measure the penetration of consolidant solutions into 'dry' wood. Journal of Cultural Heritage S13 (2012), pp. S190-S195.
 • Ohlídalová M., Kučerová I., Brezová V., Cílová Z., Michalcová A.: Srovnání vlivu kationů kovů na poškození usní a pergamenů. Koroze a ochrana materiálu 55 (2011), pp. 86-95.
 • Knotek, V., Kučerová I., Horáková T., Peterová A.: Pružné tmely, jejich degradace a vliv na porézní podklady. Koroze a ochrana materiálu, 59(1), 2015, pp. 24-29.
 • Holubová B., Zlámalová Cílová Z., Kučerová I., Zlámal M.: Weatherability of hybrid organic-inorganic silica protective coatings on glass. Progress in Organic Coatings, 88 (2015), pp. 172–180.
 • Kloiber M., Frankl J., Drdácký M., Bryscejn J., Tippner J. Kučerová I.: Change of mechanical properties of norway spruce wood doe to degradation caused by fire retardants. Wood research 55 (2010), pp. 23-38.
 • Kučerová I., Schillinger B., Calzada B., Lehmann E.: Monitoring the transport of acrylate consolidants through the wood by neutron radiography. In: Wood Science for Conservation of Cultural Heritage. Proceedings of the international confwerence held by COST Action IE0601, Florence 8-10. November 2007, ed. Luca Uzielli, Firenze university press 2009, pp. 80-85, ISBN 978-88-8453-382-1 (print) a 978-88-8453-396-8 (online).
 • Kučerová I., Ohlídalová M., Novotná M., Michalcová A.: Examination of corroded wood by ammonium phosphate and sulfate-based fire retardant – research of Prague Castel roof timber. In: Wood Science for Conservation of Cultural Heritage. Proceedings of the international conference held by COST Action IE0601, Florence 8-10. November 2007, ed. Luca Uzielli, Firenze university press 2009, pp. 43-47, ISBN 978-88-8453-382-1 (print) a 978-88-8453-396-8 (online).
 • Kučerová I., Drncová D.: Wood consolidation with Paraloid B72 solutions. In: Holding It All Together: Ancient & Modern Approaches to Joining, Repair and Consolidation., Ed. Janet Ambers, Catherine Higgitt, Lynne Harrison and David Saunders, Archetype 2009, pp. 150-156, ISBN 978-1-904982-47-0.
 • Kučerová. I., Ohlídalová M.: Koroze dřeva protipožárními nátěry na bázi amonných solí, Koroze a ochrana materiálu 53 (2009), pp. 1-8.
 • Kučerová I., Lehmann E., Ohlídalová M., Novotná M.: Observing penetration of acrilyc solutions into wood with neutron radiography and Raman spectroscopy. In: Conservation Science 2007 Editor: Townsend J.H, Toniolo L., Cappitelli F., Archetype Publication, London 2008, pp. 254-259, ISBN 978-1-904982-34-0.
 • Ohlídalová M., Kučerová I., Novotná M.: Identification of Acrylic Consolidants in Wood by Raman Spectroscopy, Journal of Raman Spectroscopy 37 (2006), pp. 1179-1185.

Monographs

 • Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo. (Czech) Wood. STOP, Slaný 2000 (1. vydání), 2008 (2. vydání), 134 s., ISBN 80-902668-4-3.
 • Paříková J., Kučerová I.: Jak likvidovat plísně. (Czech) How to Dispose of Molds. Grada Publishing, Praha 2001, 90 s., ISBN 80-247-9029-7.

Updated: 1.12.2015 13:24, Author: Michal Novák

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2015
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version