Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Student → Doktorské studium
iduzel: 12053
idvazba: 19838
šablona: stranka
čas: 3.3.2024 08:09:26
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 12053
idvazba: 19838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'restauro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/student/doktorske-studium'
iduzel: 12053
path: 8548/4167/1406/1935/9175/12053
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

 ◳ pecet (jpg) → (originál)Doktorský program, Fakulta chemické technologie

Současné potřeby památkové péče v českém, ale i v evropském kulturním prostoru vyžadují interdisciplinární, vědecký přístup k řešení mnohých otázek i problémů spojených s výzkumem v oblasti konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví a preventivní péčí o ně. Proto hlavním cílem doktorského studijního programu je výchova odborníků v souladu se současnými požadavky a principy památkové péče s důrazem na vědecký přístup, mezioborovou spolupráci a využívání moderních analytických metod a metodických postupů při průzkumu, konzervování-restaurování a péči o hmotné kulturní dědictví. Toto jednak zkvalitní péči a materiálově zaměřený výzkum v oblasti péče o kulturní dědictví v ČR, ale také personální kvality institucí zaměřených na danou oblast. Doktorský studijní program zahrnuje tři oblasti vzdělávání Fyzika, Chemie, Umění a na jeho uskutečňování VŠCHT spolupracuje s Univerzitou Pardubice (Fakulta restaurování) a ČVUT (FJFI, Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření). Toto propojení vysokých škol a zapojení odborníků z různých oborů je důležitým předpokladem pro to, aby si studenti prohloubili znalosti z různých vědních oborů využívaných v současné památkové péči – od historických i moderních výtvarných a restaurátorských technik, přes přírodovědné disciplíny, materiálový průzkum a výzkum až po humanitní vědy. Dalším cílem doktorského studijního programu je výchova budoucích pedagogů a výzkumných pracovníků, kteří se zapojí do výuky a vzdělávání, ale také budou schopni zaujmout vedoucí pozice ve významných národních kulturních a paměťových institucích České republiky (například Národní muzeum, Národní knihovna, Národní archiv, Národní technické muzeum).

Uplatnění

Absolventi studijního doktorského programu Konzervační vědy v péči hmotné kulturní dědictví budou schopni kvalifikovaně řešit problémy v rámci základního i aplikovaného výzkumu nebo konzervování-restaurování významných objektů kulturního dědictví. Budou schopni navrhovat řešení, metodicky a koncepčně realizovat vědecké nebo restaurátorské práce. Absolventi doktorského studia budou dostatečně jazykově vybaveni, což jim umožní pracovat se zahraniční literaturou, publikovat odborné články, výsledky své práce prezentovat na tuzemských nebo zahraničních konferencích a spolupracovat se zahraničními kolegy. Stejně tak budou schopni zastávat vedoucí nebo koordinační funkce v oboru péče o hmotné kulturní dědictví. Absolventi studijního programu naleznou uplatnění jako výkonní vysoce kvalifikovaní konzervátoři-restaurátoři, technologové nebo vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci na vysokých školách zaměřených na výuku v této oblasti, dále pak v muzeích, galeriích, ústavech památkové péče a dalších paměťových institucích, které jsou majiteli či správci památkových objektů, sbírkových předmětů či fondů, ale také u firem a společností, které se touto činností zabývají či vyrábějí prostředky pro tuto oblast.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130067
VŠCHT kód D106
Počet vypsaných témat 8
Aktualizováno: 23.1.2023 14:40, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi